‘รมช.ประภัตร’ นำคณะ ศึกษาดูแปลงเพาะกล้าไผ่ เล็งสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกรสู้ภัยแล้ง

‘รมช.ประภัตร’ นำคณะ ศึกษาดูแปลงเพาะกล้าไผ่ เล็งสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกรสู้ภัยแล้ง
ข่าวสด
24 กรกฎาคม 2563 ( 17:20 )
80
‘รมช.ประภัตร’ นำคณะ ศึกษาดูแปลงเพาะกล้าไผ่ เล็งสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกรสู้ภัยแล้ง

 

‘รมช.ประภัตร โพธสุธน ’ นำคณะ ศึกษาดูแปลงเพาะกล้าไผ่ เล็งสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกรสู้ภัยแล้ง เผยมีตลาดรองรับและได้ราคาดี

วันที่ 24 ก.ค. นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนปลูกป่าลดโลกร้อน ที่แปลงเพาะกล้าไผ่ซางนวลจากเมล็ด ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกไผ่ซางนวลด้วยวิธีการเพาะเมล็ดส่งขาย โดยรับฟังการดำเนินงานจากประธานกลุ่ม เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการส่งเสริมเป็นอาชีพใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและขยายพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม ต่อไป

จากนั้นนายประภัตรเดินทางไปยังสวนชัยวัฒน์ ตลาดกลางพันธุ์ไม้ ณ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตร์ เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสวนประดับพันธุ์ไม้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ที่ใหญ่ อันดับต้นๆ ของภูมิภาค มีตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ ได้รับฟังการดำเนินงาน และลงแปลงดูวิธีการขยายพันธุ์ไผ่ซางหม่นด้วยวิธีการตอนกิ่ง โดยเตรียมผลักดันส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไผ่ซางหม่นเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ในช่วงภัยแล้ง เนื่องจากมีตลาดรองรับและได้ราคาดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง