ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีนโควิดทั่วประเทศ 13 มิ.ย.64 อยู่ที่ 106,882 โดส สะสม 6.18 ล้านโดส

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีนโควิดทั่วประเทศ 13 มิ.ย.64 อยู่ที่ 106,882 โดส สะสม 6.18 ล้านโดส
TNN ช่อง16
14 มิถุนายน 2564 ( 14:16 )
16
ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีนโควิดทั่วประเทศ 13 มิ.ย.64 อยู่ที่ 106,882 โดส สะสม 6.18 ล้านโดส

วันนี้ (14 มิ.ย.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 13 มิ.ย.64 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 106,882 โดส รายละเอียดดังนี้

วันที่ 13 มิ.ย.64 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 106,882 โดส สะสมตั้งแต่ 7 มิ.ย. 64 จำนวน 2,087,603 โดส สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.64 จำนวน 6,188,124 โดส จำแนกเป็น


เข็มที่ 1 จำนวน 75,128 โดส

- Sinovac จำนวน 26,583 โดส

- AstraZeneca จำนวน 48,545 โดส

เข็มที่ 2 จำนวน 31,754 โดส

- Sinovac จำนวน 31,502 โดส  

- AstraZeneca จำนวน 252 โดส

จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวนเป้าหมาย 712,000 คน เข็มที่ 1 จำนวน 718,372 เข็มที่ 2 จำนวน 615,592 คน

- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า จำนวนเป้าหมาย 1,900,000 เข็มที่ 1 จำนวน 487,829 เข็มที่ 2 จำนวน 241,940 คน

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวนเป้าหมาย 1,000,000 เข็มที่ 1 จำนวน 224,873 เข็มที่ 2 จำนวน 104,264 คน

- ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จำนวนเป้าหมาย 5,350,000 เข็มที่ 1 จำนวน 402,904 เข็มที่ 2 จำนวน 78,990 คน

- ประชาชนทั่วไป จำนวนเป้าหมาย 28,538,000 เข็มที่ 1 จำนวน 1,942,440 เข็มที่ 2 จำนวน 581,923 คน

- ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนเป้าหมาย 12,500,000 เข็มที่ 1 จำนวน 755,496 เข็มที่ 2 จำนวน 33,501 คน

รวมจำนวนเป้าหมาย 50,000,000 คน ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 4,531,914 คน และเข็มที่ 2 จำนวน 1,656,210 คน

ขณะที่ ภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพฯ สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64-13 มิ.ย.64 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดภูเก็ต

เข็มที่ 1 จำนวน 333,570 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9

เข็มที่ 2 จำนวน 137,625 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1

จังหวัดกรุงเทพฯ

เข็มที่ 1 จำนวน 1,346,993 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5

เข็มที่ 2 จำนวน 369,401 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง