รีเซต

ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและรถขนส่งแรงงานเข้าพื้นที่ จ.สระแก้ว

ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและรถขนส่งแรงงานเข้าพื้นที่ จ.สระแก้ว
77ข่าวเด็ด
6 เมษายน 2563 ( 02:38 )
181
ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและรถขนส่งแรงงานเข้าพื้นที่ จ.สระแก้ว

สระแก้ว – จ.สระแก้ว ออกคำสั่งจังหวัด ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและรถขนส่งแรงงานเข้าพื้นที่ จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ได้ออกคำสั่งจังหวัดที่ 944/2563 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว หลังมีคำสั่งมีคำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ 849/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 ให้ระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวร และประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 เห็นควรให้งดการรับจ้าง เพื่อมิให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตกค้างในพื้นที่จังหวัดชายแดน จึงอาศัยอำนาจตามความ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว จึงกำหนดห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเขต พื้นที่จังหวัดและระงับการเดินรถในพื้นที่ จ.สระแก้ว ด้วย

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าว จะห้ามรถโดยสารสาธารณะทุกหมวด ทุกประเภทการขนส่ง บรรทุกผู้โดยสารต่างด้าว เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และห้ามรถโดยสารส่วนบุคคล และรถยนต์ส่วนบุคคลที่บรรทุกผู้โดยสารต่างด้าวทุกกรณีเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมาตรา 18 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ด่านตรวจบ้านน้ำซับ อ.เมือง จ.สระแก้ว ภายหลังมีคำสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานขนส่ง ตั้งด่านตรวจการขนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกเส้นทางอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการผ่อนผันให้กับรถทุกประเภท รวมทั้งเข้มงวดและงดการเดินทางข้ามแดนทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.2563 เป็นต้นไป เนื่องจากหากแรงงานต่างด้าวยังคงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จะเกิดปัญหาตกค้างในพื้นที่และเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้ เช่นกัน

——————————-

ข่าวโดย/อารียา สำราญ ทีมข่าวสระแก้ว

ภาพโดย/ยุทธนา พึ่งน้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง