รีเซต

กรมควบคุมโรคเร่งส่งเครื่องมือตรวจเชื้อ "โควิด-19" แบบเรียลไทม์ PCR ให้ รพ.ภูมิภาค

กรมควบคุมโรคเร่งส่งเครื่องมือตรวจเชื้อ "โควิด-19" แบบเรียลไทม์ PCR ให้ รพ.ภูมิภาค
มติชน
5 เมษายน 2563 ( 17:53 )
99
กรมควบคุมโรคเร่งส่งเครื่องมือตรวจเชื้อ "โควิด-19" แบบเรียลไทม์ PCR ให้ รพ.ภูมิภาค

กรมควบคุมโรคเตรียมเครื่องมือตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Real time PCR ให้ผลลัพธ์ 1,440 ตัวอย่าง/วัน ขยายไปยังพื้นที่ตจว.

กรมควบคุมโรค- วันที่ 5 เมษายน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ประกอบกับมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาตรวจหาเชื้อเป็นจำนวนมาก กรมควบคุมโรคได้เตรียมเครื่อง cobas 6800 ที่เป็นเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติระดับโมเลกุล เพื่อหาสารพันธุกรรม ที่สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19

“เดิมมีการติดตั้งเครื่องตรวจหาเชื้อดังกล่าว ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เพื่อตรวจปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด (HIV-1 Viral load) แต่เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ได้นำมาปรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผู้ป่วยและผู้สัมผัสผู้สงสัยติดเชื้อโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับโรงพยาบาล (รพ.) จุฬาลงกรณ์ และได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง cobas 6800 ไปยังระดับพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (สคร.5 ราชบุรี) และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (สคร.7 ขอนแก่น) ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมพร้อม และการตรวจประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการ” นพ.สุวรรณชัย กล่าวและว่า เครื่องตรวจหาเชื้อดังกล่าวใช้เทคนิค Real time PCR ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ สามารถรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้จำนวนมาก เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ และสามารถรองรับปริมาณงานจำนวนมาก ซึ่งแต่เดิมการทดสอบตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยชุดตรวจวิเคราะห์ cobas 6800 สามารถให้ผลการทดสอบ 96 ตัวอย่างแรก ภายในเวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง และจะออกผลการทดสอบต่อเนื่อง 96 ตัวอย่าง ในทุกๆ 90 นาที โดยจะให้ผลทดสอบรวมทั้งสิ้น 1,440 ตัวอย่าง ใน 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง