นายกฯ ตั้ง 10 ศูนย์ แก้ไขการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

นายกฯ ตั้ง 10 ศูนย์ แก้ไขการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
TNN ช่อง16
27 มีนาคม 2563 ( 16:59 )
144
นายกฯ ตั้ง 10 ศูนย์ แก้ไขการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

วันนี้ (27 มี.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) ลงนามในคำสั่ง เรื่องการจัดโครงสร้างของ ศบค. เพื่อให้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย มีการจัดโครงสร้าง ดังนี้ 

1.สำนักงานเลขาธิการ มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่นายกฯมอบหมายเป็นหัวหน้าสำนักงาน 

2สำนักงานประสานงานกลาง ให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหัวหน้าสำนักงาน 

3.ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวศูนย์ 

4.ศูนย์ปฎิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ 

5.ศูนย์ปฎิบัติการกระจายหน้ากาก และเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ 

6.ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมสินค้า ให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าศูนย์ 

7 ศูนย์ปฎิบัติการมาตรการเดินทางเข้า-ออกประเทศ และดูแลคนไทยในต่างประเทศ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าศูนย์ 

8 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหัวหน้าศูนย์ 

9 ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าศูนย์ 

10.ศูนย์ปฎิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากการติดเชื้อโควิด 19 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์ 

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 10 ศูนย์ดังกล่าว จะต้องรายงานให้นายกฯ ในฐานะผอ.ศูนย์ได้รับทราบ และนายกฯ ในฐานะผอ.ศูนย์ สามารถปรับปรุงโครงสร้างได้ นอกจากนี้ ผอ.ศูนย์ยังสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะที่ปรึกษาด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจ และด้านอื่นๆ อีกตามสมควร

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง