รีเซต

หนองคายขุดลอกลำห้วยรับมือน้ำท่วมฉับพลัน

หนองคายขุดลอกลำห้วยรับมือน้ำท่วมฉับพลัน
77ข่าวเด็ด
23 มิถุนายน 2563 ( 03:09 )
81
หนองคายขุดลอกลำห้วยรับมือน้ำท่วมฉับพลัน

หนองคาย – เทศบาลเมืองหนองคาย เร่งขุดลอกลำห้วยและลำรางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้ โดยเฉพาะการขุดลอกลำห้วยสะพานทอง ที่เป็นลำห้วยสำคัญไหลผ่านหลายชุมชน ก่อนไหลลงลำรางระบายน้ำและไหลลงแม่น้ำโขง

หลังจากที่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน และเริ่มมีฝนตกภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองหนองคาย ได้เร่งนำเครื่องจักรขุดลอกลำห้วยและลำรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อให้สามารถระบายน้ำฝนที่ตกออกจากพื้นที่ลงในแม่น้ำโขงได้อย่างสะดวก เป็นการป้องกันน้ำท่วมฉับพลันภายในเขตเทศบาลหนองคาย

 


โดยเฉพาะลำห้วยสะพานทอง ที่มีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร เป็นลำห้วยที่รับน้ำฝนที่ตกลงมาทั้งในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และพื้นที่รอบนอก เป็นลำห้วยที่ผ่านหลายชุมชน ก่อนจะไปเชื่อมกับลำรางระบายน้ำและไหลลงในแม่น้ำโขง ความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ตื้นเขินและมีวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนเกิดขึ้นในลำห้วยอย่างหนาแน่น ส่งผลในการไหลของน้ำในลำห้วยเป็นไปด้วยความลำบาก

 


ทางเทศบาลเมืองหนองคาย ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลฯโดยเฉพาะลำห้วยสะพานทอง ซึ่งถือเป็นลำห้วยหลักที่ไหลผ่านชุมชนในเขตเทศบาล 4 – 5 ชุมชน พอเข้าสู่ฤดูฝนจะต้องนำเครื่องจักรและพนักงานของเทศบาล มาทำการขุดลอกและนำวัชพืชออกจากลำห้วย เนื่องจากวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาได้กีดขวางลำน้ำ พอมีฝนตกลงมาก็จะทำปริมาณการไหลของน้ำในลำห้วยเป็นไปได้ช้าหรือไม่ไหลเลย ทำให้น้ำเอ่อล้นออกจากลำห้วยเข้าท่วมตามซอยในที่ลุ่มต่ำที่อยู่ติดกับลำห้วย ซึ่งทางคณะผู้บริหารของเทศบาลจึงมี นโยบายให้มีการขุดลอกวัชพืชตามลำห้วย ลำรางระบายน้ำ และตามคลองต่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลฯก่อนเข้าฤดูฝนของทุกปี


นอกจากนี้ ทางเทศบาลเมืองหนองคาย ยังได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม โดยเตรียมการติดตั้งเครื่องสูบไว้ทั้งหมด 8 เครื่อง และได้มีการประสานกับชลประทานหนองคาย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ในการสำรองเครื่องสูบน้ำไว้ หากน้ำมีปริมาณมาก จนไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ไม่น้ำโขงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่อกด้วย

 


……………………………

ข่าวที่เกี่ยวข้อง