เตือนแล้วนะ! ผู้ว่าฯ กทม. ลั่น หากฝ่าฝืนคำสั่งกักตัวของ จนท. มีโทษสูงสุดปรับ 20,000 บาท

เตือนแล้วนะ! ผู้ว่าฯ กทม. ลั่น หากฝ่าฝืนคำสั่งกักตัวของ จนท. มีโทษสูงสุดปรับ 20,000 บาท
มติชน
15 มกราคม 2564 ( 17:10 )
45
เตือนแล้วนะ! ผู้ว่าฯ กทม. ลั่น หากฝ่าฝืนคำสั่งกักตัวของ จนท. มีโทษสูงสุดปรับ 20,000 บาท

วันที่ 15 มกราคม พต.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 11/2564 โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรุงเทพมหานครสามารถสอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ค้นพบเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อที่ได้รับการตรวจยืนยัน ที่ประชุมจึงเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานสอบสวนโรค โดยขอให้เปิดเผยและให้ข้อมูลที่เป็นจริง ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นสมควรลดรอบการประชุม ศบค.กทม.ลงจากที่เคยประชุมทุกวัน คงเหลือประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการประชาชนในด้านอื่นได้อย่างเต็มที่

 

อย่างไรก็ตาม ผู้แทนกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ได้รายงานต่อที่ประชุม ว่า ได้มีผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 บางราย ซึ่งสำนักงานเขตโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีคำสั่งให้กักตัว แต่บุคคลดังกล่าวได้ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ไม่กักตัวตามคำสั่งฯ ยังคงเดินทางไปในหลายสถานที่ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายและอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

 

ที่ประชุมจึงให้สำนักงานเขตอาศัยอำนาจเจ้าพนักงานโรคติดต่อ ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งให้กักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเข้มงวดและจริงจัง ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง 20,000 บาท ซึ่งขณะนี้สำนักงานเขตป้อมปราบฯ อยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท้องที่ ดำเนินการเอาผิดผู้ฝ่าฝืนตามกฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง