รีเซต

ผู้ว่าฯ นครพนม ลงพื้นที่รีเช็คการปฏิบัติหน้าที่ ย้ำกฎเหล็กล็อกดาวน์เข้าออกเมือง

ผู้ว่าฯ นครพนม ลงพื้นที่รีเช็คการปฏิบัติหน้าที่ ย้ำกฎเหล็กล็อกดาวน์เข้าออกเมือง
77ข่าวเด็ด
15 เมษายน 2563 ( 13:23 )
63
ผู้ว่าฯ นครพนม ลงพื้นที่รีเช็คการปฏิบัติหน้าที่ ย้ำกฎเหล็กล็อกดาวน์เข้าออกเมือง

นครพนม – วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม หลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมร่วมกับอำเภอต่าง ๆ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามสถานการณ์รายวัน ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) และมาตรการต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดได้มีการประกาศออกไป ว่าแต่ละอำเภอมีผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด มีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานเหมือนอำเภออื่น ๆ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

 

ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สอบถามปัญหาและตอบข้อซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ กับผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจคัดกรองด้วยตนเอง เพื่อสร้างความกระจ่างให้กับทุกคนและทำให้ทุกจุดสามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ทั้งเป็นการรีเช็คว่าที่นายอำเภอรายงานในที่ประชุมไปนั้นเป็นจริงหรือไม่ มีที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดจุดย่อยตรงจุดไหนอีกไหม เพื่อสร้างให้ประชาชนจังหวัดนครพนมที่อยู่ในพื้นที่กว่า 7 แสนคนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19)

 

 

โดยในวันนี้เป็นการลงพื้นที่อำเภอนาหว้า ที่มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองคนเข้าออกเมืองที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว และอำเภอเมืองนครพนม ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านโชคอำนวย ซึ่งทั้ง 2 จุด จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มีการเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีความเคร่งครัดกับกฎเหล็กที่ได้ออกมา ข้าราชการทุกคนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนห้ามมีการละเว้นโดยเด็ดขาด ยกเว้นคนที่มีความจำเป็นสำคัญจริง ๆ หรือได้รับการยกเว้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล

 

การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการ หรือที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นกรณีไป ส่วนกรณีคนนครพนมที่จะกลับมาบ้านและมาอยู่ยาวต้องให้ทีมสอบสวนโรคทำประวัติการเดินทางทุกรายพร้อมให้กักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วันทุกคนไม่มีข้อยกเว้น โดยระหว่างกักตัวจะต้องมีทีมแพทย์หรือทีม อสม. ในพื้นที่เข้าเช็คอาการทุกวันเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ที่สำคัญคือต้องมีหัวหน้าชุดประจำจุดตรวจคัดกรองที่สามารถตัดสินใจออกคำสั่งได้ในทันที มีฝ่ายประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนถึงขั้นตอนการปฏิบัติและความจำเป็นที่ต้องทำการล็อกดาวน์เมืองในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง