รีเซต

PEA เสริมความมั่นคงจ่ายไฟฟ้า รองรับความต้องการพื้นที่เกาะสมุย

PEA เสริมความมั่นคงจ่ายไฟฟ้า รองรับความต้องการพื้นที่เกาะสมุย
77ข่าวเด็ด
29 กรกฎาคม 2563 ( 06:56 )
171
PEA เสริมความมั่นคงจ่ายไฟฟ้า รองรับความต้องการพื้นที่เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี – PEA เสริมความมั่นคงจ่ายกระแสไฟฟ้า รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนบนเกาะสมุย พร้อมปรับภูมิทัศน์นำสายไฟลงใต้ดิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เสริมความมั่นคงของสายเคเบิลใต้น้ำ ที่จ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม มายังสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 (บ้านพังกา) ให้มีความแข็งแรง มั่นคง รองรับการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมดำเนินการปรับภูมิทัศน์บนเกาะสมุย โดยนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน บริเวณพื้นที่บ้านเฉวง อ.เกาะสมุย ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ไม่เป็นมลภาวะทางสายตา พร้อมเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ขณะเดียวกัน PEA ยังมีแผนงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 (บ้างพังกา)–สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 (บ้านแม่น้ำ) ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร เพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ของประชาชบนเกาะสมุย ในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง