รีเซต

อปท.อีสาน ออกแถลงการณ์ ประณาม สมาคมโรคติดเชื้อฯ เบรกฟฉีดพ่นฆ่าโควิด-19 ทำลายกำลังใจ จนท.

อปท.อีสาน ออกแถลงการณ์ ประณาม สมาคมโรคติดเชื้อฯ เบรกฟฉีดพ่นฆ่าโควิด-19 ทำลายกำลังใจ จนท.
มติชน
14 เมษายน 2563 ( 09:16 )
94
อปท.อีสาน ออกแถลงการณ์ ประณาม สมาคมโรคติดเชื้อฯ เบรกฟฉีดพ่นฆ่าโควิด-19 ทำลายกำลังใจ จนท.

 

วันที่ 14 เมษายน นายสุเทพ รักษาพล เลขานุการนายกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ลงนามในแถลงการณ์สมาคม อปท.ฯ ประณามคำแถลงของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กรณีที่สมาคมโรคติดเชื้อได้ทำคำแถลงเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องการฉีดยาพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่เพื่อทำลายเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยความกังวลเรื่องการปนเปื้อนเชื้อที่สาธารณะต่างๆและที่พักอาศัยตลอดจนร่างกายของผู้ป่วย จึงมีการปฏิบัติที่หลากหลาย 2 ข้อประกอบด้วย 1. การฉีดพ่นจะไม่สามรถทำลายเชื้อได้ จึงไม่ควรทำโดยเด็ดขาด 2.ไม่มีความจำเป็นจะต้องพ่นนำยาฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่างๆ

 

สมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นฯ เห็นว่าคำแถลงดังกล่าวได้ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของผู้ทำงาน เพื่อประชาชนตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และบุคลากรของ อปท.ทั่วประเทศ ทั้งที่มีความทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์เพื่อควบคุมโรคดังกล่าว ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ปลอดภัย รัฐบาลได้สั่งแม้กระทั่งให้โรงงาน ร่านค้าที่สุ่มเสี่ยงหยุดกิจการ ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายพื้นที่มีความหวังดีกับประชาชนมีคำสั่งปิดจังหวัด ขณะที่เชื้อไวรัสโควิด 19 ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และหลายประเทศทั่วโลกก็ได้ทำการฉีดพ่นเช่นกัน

 

หากสมาคมโรคติดเชื้อฯ แถลงเฉพาะทฤษฎีซึ่งขัดกับหลักการปฏิบัติโดยสิ้นเชิง สมาคม อปท.ฯ เห็นว่าคำแถลง อาจมีเจตนาที่ทำให้บุคลาการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมโรค เสียขวัญกำลังใจในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง และหากสมาคมโรคติดเชื้อฯ ออกมาแนะนำ หรือออกมาช่วยควบคุมตั้งแต่ต้นก็จะเป็นการดี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง