รีเซต

สุราษฎร์คลายล็อก เปิดทางสัมมนา-งานเลี้ยงต่ำกว่า 50 คนได้แล้ว ประกาศส่งทีมช่วยสมุทรสาคร

สุราษฎร์คลายล็อก เปิดทางสัมมนา-งานเลี้ยงต่ำกว่า 50 คนได้แล้ว ประกาศส่งทีมช่วยสมุทรสาคร
มติชน
26 มกราคม 2564 ( 17:29 )
77
สุราษฎร์คลายล็อก เปิดทางสัมมนา-งานเลี้ยงต่ำกว่า 50 คนได้แล้ว ประกาศส่งทีมช่วยสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU (Communicable Disease Control Unit) จำนวน 8 คน เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2564 เพื่อร่วมปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างและคลี่คลายสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่

 

 

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า วันเดียวกันได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม งานเลี้ยงและงานประเพณี เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย 100% เน้นการทำความสะอาดมือ สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย หลีกเลี่ยงการสัมผัส เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัดไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน หากมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม ควรจัดพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารให้มีระยะห่าง จากปกติจัดโต๊ะละ 10 คน ลดเหลือโต๊ะละ 6-8 คน หรือจากปกติโต๊ะละ 8 คน ลดเหลือโต๊ะละ 4-6 คน ตามความเหมาะสม ต้องจัดอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารแยกรายบุคคลอย่างชัดเจน

 

“ ส่วนกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 50 คน ให้ดำเนินการขออนุญาต พร้อมยื่นแผนจัดงานต่อ ศปก.อำเภอ /ศปก.ตำบล /เทศบาลนคร /เทศบาลเมือง แล้วแต่กรณีก่อนจัดงาน และให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนบท้ายประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ได้รับอนุญาต ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และให้ ศปก.อำเภอ/ศปก.ตำบล/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ตรวจตราติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าว อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีการจัด โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดให้ถึงระงับการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดทันที ” นายวิชวุทย์ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง