รีเซต

มองโกเลียมีอัตราเสียชีวิตจาก 'มะเร็ง' สูงสุดในโลก

มองโกเลียมีอัตราเสียชีวิตจาก 'มะเร็ง' สูงสุดในโลก
Xinhua
5 กุมภาพันธ์ 2566 ( 11:03 )
12
มองโกเลียมีอัตราเสียชีวิตจาก 'มะเร็ง' สูงสุดในโลก

อูลานบาตอร์, 5 ก.พ. (ซินหัว) -- ศูนย์มะเร็งแห่งชาติมองโกเลีย รายงานว่ามองโกเลีย ซึ่งมีประชากร 3.4 ล้านคน มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อประชากรหนึ่งแสนคนสูงสุดในโลก

 

ศูนย์ฯ เผยว่าช่วงปี 2022 มองโกเลียมีประชาชนเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 4,548 ราย และประชาชนป่วยโรคมะเร็งอย่างน้อย 6,885 รายผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่มากกว่าร้อยละ 70 ได้รับการวินิจฉัยช้าเกินไป และผู้ป่วยโรคมะเร็งร้อยละ 87 เป็นผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไปนอกจากนั้นผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งปากมดลูกอนึ่ง มองโกเลียดำเนินการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีก่อนเพื่อตรวจหาโรคร้ายตั้งแต่ระยะแรก พร้อมส่งเสริมวิถีชีวิตสร้างสุขภาพดีและลดช่องว่างอายุคาดเฉลี่ยระหว่างชายและหญิงด้านกระทรวงสาธารณสุขของมองโกเลียระบุว่าการวินิจฉัยล่าช้าส่งผลให้การรักษามีแนวโน้มประสบผลสำเร็จลดลงและลดโอกาสรอดชีวิต จึงกระตุ้นสาธารณชนเข้าร่วมการตรวจสุขภาพฟรีทั้งนี้ ศูนย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลสถิติข้างต้นเนื่องในวันมะเร็งโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ก.พ. ของทุกปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง