รีเซต

โฆษกรัฐบาลเผยผลการแจ้งเบาะแส ร้องทุกข์ฯ โควิด-19 ยุติแล้วกว่า 2.5 แสนเรื่อง

โฆษกรัฐบาลเผยผลการแจ้งเบาะแส ร้องทุกข์ฯ โควิด-19 ยุติแล้วกว่า 2.5 แสนเรื่อง
มติชน
24 มิถุนายน 2564 ( 14:38 )
29
โฆษกรัฐบาลเผยผลการแจ้งเบาะแส ร้องทุกข์ฯ โควิด-19 ยุติแล้วกว่า 2.5 แสนเรื่อง

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการดำเนินการการรับแจ้งเบาะแสร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโควิด-19 ผ่าน 5 ช่องทาง 1111 ของรัฐบาล ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 23 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่ามีการแจ้งข้อมูลต่างๆ เข้ามา ทั้งหมด 249,448 เรื่อง แบ่งเป็น 1.แจ้งเบาะแสบ่อนการพนัน จำนวน 652 เรื่อง 2.แจ้งเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย จำนวน 432 เรื่อง และ 3.ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโควิด-19 จำนวน 248,364 เรื่อง โดยขณะนี้สามารถยุติเรื่องได้แล้ว จำนวน 248,166 เรื่องและรอผลการพิจารณาอีก 1,282 เรื่อง

 

 

 

นายอนุชากล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวที่เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ต้องการสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบของภาคประชาชน โดยการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง หรือผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และทางเว็บไซต์ “www.1111.go.th” ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลาด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง