รีเซต

'รมว.เกษตรและสหกรณ์' ลุยตรวจพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวแก้ปัญหาน้ำฤดูฝน

'รมว.เกษตรและสหกรณ์' ลุยตรวจพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวแก้ปัญหาน้ำฤดูฝน
มติชน
4 กรกฎาคม 2563 ( 17:28 )
53
'รมว.เกษตรและสหกรณ์' ลุยตรวจพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวแก้ปัญหาน้ำฤดูฝน

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่จ.กระบี่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากระราชดำริ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งมีความจุอ่าง 7.30 ล้าน ลบ.ม. สพหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อจัดหาน้ำบรรเทาความเดือดร้อนในด้านเกษตรกรรม และอุปโภค-บริโภค อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเสริมให้อ่างเก็บน้ำห้วยขุนเตี๊ยะในค่ายทหาร ร.15 พัน 1 นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรใช้บริโภค และการทำประมงน้ำจืด เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับบรรเทาอุทกภัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งด้วย

 


ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน มีแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี 2563 ในเขตชลประทาน ระหว่างวันนี้- 30 กันยายน 2563 จำนวน 1.223 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น ด้านการเกษตร 0.810 ล้าน ลบ.ม. อุปโภค-บริโภค 0.379 ล้าน ลบ.ม. และรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ 0.0264 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรถึง 690 ครัวเรือน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง