รีเซต

'สุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล' นั่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคนใหม่

'สุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล' นั่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคนใหม่
มติชน
1 พฤศจิกายน 2564 ( 19:13 )
102
'สุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล' นั่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคนใหม่

ข่าววันนี้ รายงานแจ้งว่า ที่ประชุมเฉพาะกิจสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ได้มีมติเลือก นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย วาระปี 2563-2565 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป แทนนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ที่ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

 

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ดังนี้


-นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA)
-ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
-รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-รองประธานสหพันธ์ยานยนต์อาเซียน (ASEAN Automotive Federation : AAF)
-คณะกรรมการมาตรการภาษีและการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ประวัติการสำเร็จการศึกษา ดังนี้


-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
-เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
-อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA)
-คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-ผู้อำนวยการโครงการ ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง & แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
-ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท โตโยต้า ออโต้เวิร์คส จำกัด
-ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงงาน โรงงานบ้านโพธิ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง