ไฟเขียว ! ม.ธรรมศาสตร์ อนุญาต นักศึกษาสามารถ แต่งกายตามเพศสภาพได้

ไฟเขียว ! ม.ธรรมศาสตร์ อนุญาต นักศึกษาสามารถ แต่งกายตามเพศสภาพได้
มติชน
21 มิถุนายน 2564 ( 22:05 )
14
ไฟเขียว ! ม.ธรรมศาสตร์ อนุญาต นักศึกษาสามารถ แต่งกายตามเพศสภาพได้

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า วันนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2564 (ก่อนหน้านี้มีสถานะเป็นแค่ระเบียบ) โดยเพิ่มเนื้อหาในข้อ 9 เกี่ยวกับการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาว่า นักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศกำเนิดหรือเพศสภาพก็ได้

 

 

ขอขอบคุณ​ผู้เบื้องหลังทุกคนครับ​ ถือเป็นการเฉลิมฉลอง pride month พร้อมกับการทำหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ยินดีกับความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และยินดีกับนักศึกษาทุกเพศครับ

 

 

ต่อมาเพจเฟซบุ๊ก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความว่า การผลักดันจากระเบียบสู่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ก้าวทันสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะสังคมยุคใหม่ คือ สังคมที่เปิดกว้างและเท่าเทียม โดยไม่ว่าจะเป็นใครต้องได้รับสิทธิ และเสรีภาพ อย่างเท่าเทียมกันทุกคน

อมธ. ขอขอบคุณ ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านในการผลักดันข้อบังคับฯ นี้จนสำเร็จ สิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ จะเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 21 ในเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) ค.ศ.2021

ข่าวที่เกี่ยวข้อง