รีเซต

เช็กด่วน! เปิดหลักเกณฑ์-แจ้งพิกัด ลงทะเบียนรับเงิน1พัน เทศบาลเมืองบ้านสวนเยียวยาโควิด

เช็กด่วน! เปิดหลักเกณฑ์-แจ้งพิกัด ลงทะเบียนรับเงิน1พัน  เทศบาลเมืองบ้านสวนเยียวยาโควิด
ข่าวสด
18 เมษายน 2563 ( 23:32 )
826
4
เช็กด่วน! เปิดหลักเกณฑ์-แจ้งพิกัด ลงทะเบียนรับเงิน1พัน  เทศบาลเมืองบ้านสวนเยียวยาโควิด

เช็กด่วน! เปิดหลักเกณฑ์-แจ้งพิกัด ลงทะเบียนรับเงิน1พัน

วันที่ 18 เม.ย. เพจเฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ได้โพสต์ขั้นตอนเปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมแจ้งสถานที่ลงทะเบียนให้ประชาชนทราบ

โดย เทศบาลเมืองบ้านสวน โพสต์ระบุว่า เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (เทศบาลบ้านสวนร่วมกับ อบจ ชลบุรี ช่วยเหลือประชาชน 1,000 บาท) กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น.

หลักเกณฑ์ที่ประชาชนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือฯ

มีสัญชาติไทย และอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันลงทะเบียน

เจ้าบ้านหรือตัวแทนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) ครอบครัวละ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

ผู้มายื่นขอต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (มีนายจ้างจ่ายสมทบเงินประกันสังคม)

ผู้มายื่นขอต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ

หลักฐานที่ประชาชนต้องเตรียมมา

ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ย้ำ ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น หากไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทยต้องเป็นบัญชีที่มีพร้อมเพย์ (PromptPay) เท่านั้น

** โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน 1 ฉบับ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.bansuan.go.th/?p=8461

ท่านมีชื่ออยู่ หมู่ใด ให้ไปลงทะเบียนตาม สถานที่ลงทะเบียนของแต่ละหมู่

โดมโรงเรียนบ้านหนองตะโก
ม.1 ตำบลบ้านสวน
ม.1, ม.4 หนองข้างคอก

ม.1, ม.3 ตำบลหนองรี

โดมโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ม.6 ตำบลบ้านสวน

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที่ 1
ม.2 ตำบลบ้านสวน

โดมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ม.3 ตำบลบ้านสวน

ที่ทำการชุมชนบ้านสวนพัฒนา
ม.4 ตำบลบ้านสวน

มูลนิธิไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้)
ม.5 ตำบลบ้านสวน

ลานกีฬาหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 2
ม.7 ตำบลบ้านสวน

สุสานไตรสรณะพุทธสมาคม (เม่งหุย)
ม.8 ตำบลบ้านสวน
ม.10 ตำบลบ้านสวน

ศาลเจ้าเตียวเทียนซือ ม.9 ซอยสุขุมวิท 2
ม.9 ตำบลบ้านสวน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง