คกก.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขอความร่วมมือปชช.มารับบริการตามคิว เพื่อลดความแออัด

คกก.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขอความร่วมมือปชช.มารับบริการตามคิว เพื่อลดความแออัด
มติชน
21 มิถุนายน 2564 ( 16:56 )
16
คกก.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขอความร่วมมือปชช.มารับบริการตามคิว เพื่อลดความแออัด

 

รายงานข่าวจากคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ระบุว่า ตามที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้เปิดให้บริการเพื่อประชาชนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทำให้มีผู้เข้ารับบริการและผู้รอเข้ารับบริการฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เข้าแถวรอรับบริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้าของการเปิดให้บริการ ทำให้เกิดความหนาแน่นภายในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

 

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการฉีดวัคซีนทุกท่านเดินทางเข้ารับบริการในวันและเวลาตามที่มีระบุไว้ในข้อความที่ส่ให้ โดยจะให้บริการก่อนและหลังเวลาดังกล่าว ไม่เกิน 30 นาท และขอความกรุณาให้ผ่านประตูเข้ามาได้เฉพาะผู้เข้ารับบริการเท่านั้น ยกเว้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สามารถมีผู้ติดตามเข้ามาด้วยได้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง