ชาวสมุทรสาคร ลงทะเบียนจอง 'ซิโนฟาร์ม' ได้แล้ว เช็กขั้นตอนที่นี่

ชาวสมุทรสาคร ลงทะเบียนจอง 'ซิโนฟาร์ม' ได้แล้ว เช็กขั้นตอนที่นี่
มติชน
16 กรกฎาคม 2564 ( 09:16 )
7
ชาวสมุทรสาคร ลงทะเบียนจอง 'ซิโนฟาร์ม' ได้แล้ว เช็กขั้นตอนที่นี่

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ครั้งที่ 1 จำนวน 33,000 คน โดยต้องบริจาควัคซีนให้ราชวิทยาลัยฯ จำนวน 10% (3,000 คน) คงเหลือวัคซีน สำหรับ 30,000 คน และราชวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเงื่อนไขให้จัดสรรวัคซีนให้กับบุคคล 7 กลุ่ม ดังนี้

 

 

1. ผู้พิการ
2. ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด
3. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ป่วยติดเตียง
4. พระภิกษุ / นักบวช
5. กลุ่มองค์กรการศึกษา
6. กลุ่มองค์กรการกุศล
7. กลุ่มองค์การทางการแพทย์ และสาธารณสุข (ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ มีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร, อายุ 18 ปี, ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน และไม่ได้ลงทะเบียนวัคซีนอื่นไว้)

 

 

โดยให้ ประชาชนที่อยู่ใน 7 กลุ่มดังกล่าวเริ่มลงทะเบียนผ่านเวบไซต์ “สาครรวมใจ .com” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และระบบจะปิดเมื่อผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรแล้ว

ส่วนกลุ่มอื่น ๆ หาก อบจ.สมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่ม จะเปิดให้ลงทะเบียนฯ และแจ้งให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง