รีเซต

"อนุทิน" แจงเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัม รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการคุมโควิดเดือนพ.ค.

"อนุทิน" แจงเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัม รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการคุมโควิดเดือนพ.ค.
มติชน
21 เมษายน 2563 ( 18:37 )
71
1
"อนุทิน" แจงเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัม รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการคุมโควิดเดือนพ.ค.

อนุทิน แจงเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัม ผ่อนปรนมาตรการคุมโควิดพฤษภา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมทางไกลเปิดตัว Regional Action Group for Asia Pacific จัดโดย เวิลด์อีโคโนมิกฟอรัม เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับ COVID-19 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการรื้อฟื้นเศรษฐกิจและสังคมหลังการระบาด COVID-19 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก ผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ และภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชีย และประธานของ World Economic Forum เข้าร่วมการประชุม

นายอนุทิน กล่าวในที่ประชุมว่า การระบาดของโรคโควิด 19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างทุกมิติ การรับมือจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เตรียมพร้อมตั้งแต่ระยะแรกของการระบาด ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และควบคุมการระบาดของโรคได้ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 40 ราย โดยเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัมจะมีบทบาทสำคัญในการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและการดำเนินธุรกิจในบริบท “ความปกติในรูปแบบใหม่” (new normal)

 

“ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยสามารถรับมือกับการระบาดของโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี คือการมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า อีกทั้งได้น้อมนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตระหว่างการเผชิญกับโรคระบาด รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันควบคุมโรคในระดับชุมชน และความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างเสียสละในการรับมือกับโรคระบาดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา”นายอนุทินกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประธานเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัมได้สอบถามนายอนุทินถึงการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิด-19ของไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ นายอนุทินกล่าวตอบว่า เป้าหมายหลักของรัฐบาลคือความปลอดภัยของประชาชน การผ่อนปรนมาตรการต่างๆ จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และรัฐบาลกำลังร่างแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง