รีเซต

จีพีเอสซีดีเดย์โครงสร้างองค์กรใหม่1เม.ย.มุ่งผู้นำนวัตกรรมไฟฟ้า

จีพีเอสซีดีเดย์โครงสร้างองค์กรใหม่1เม.ย.มุ่งผู้นำนวัตกรรมไฟฟ้า
มติชน
31 มีนาคม 2563 ( 01:09 )
22
จีพีเอสซีดีเดย์โครงสร้างองค์กรใหม่1เม.ย.มุ่งผู้นำนวัตกรรมไฟฟ้า

จีพีเอสซีสตาร์ทโครงสร้างองค์กรใหม่ ดีเดย์ 1 เม.ย. นี้ ชูศักยภาพบูรณาการระบบปฏิบัติการหลังรวม GLOW พร้อมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจด้วยทีมงานจากสององค์กร ทั้งความเชี่ยวชาญของบุคลากร หน่วยผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น การเงินแข็งแกร่ง ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมไฟฟ้า พัฒนาระบบอีเอสเอส กักเก็บพลังงานหมุนเวียน เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน พร้อมรองรับอุตสาหกรรมเติบโตในอีอีซี

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า วันที่ 1 เมษายนนี้ GPSC จะก้าวสู่การบริหารองค์กรใหม่ ภายหลังการเข้าซื้อ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ซึ่งได้เข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท GPSC (GPSC Group) ภายใต้การบริหารงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยปัจจุบัน GPSC ถือหุ้น GLOW จำนวน 99.83% และได้ทำการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน GPSC มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 5,026 MW ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4,708 MW และโครงการที่เหลือจะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในปี 2563 – 2566 นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ส่งผลให้ GPSC มีการเติบโตทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ขณะเดียวกันยังมีความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเฉพาะกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญทำให้ GPSC มีขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการมองหาโอกาสการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการเติบโตมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)

“GPSC ให้ความสำคัญในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สามารถรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาว” นายชวลิตกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง