รีเซต

สธ.ย้ำ 'สูบบุหรี่' ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ "โควิด-19" อย่าหลงเชื่อ

สธ.ย้ำ 'สูบบุหรี่' ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ "โควิด-19"  อย่าหลงเชื่อ
มติชน
30 เมษายน 2563 ( 16:26 )
144
สธ.ย้ำ 'สูบบุหรี่' ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ "โควิด-19"  อย่าหลงเชื่อ

 

สูบบุหรี่ไม่ได้ป้องกันโควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยว่าจากที่มีข่าวเผยแพร่งานวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส ที่ว่าการสูบบุหรี่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ กรมควบคุมโรคยืนยันว่ายังไม่มีผลวิจัยหรือแม้แต่หลักฐานยืนยันถึงข้อสรุปนี้ วอนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เพราะขณะนี้หน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลกต่างแนะนำให้หยุดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอาจมีอาการรุนแรงขึ้น

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ กระทรวงสาธารณสุขขอบริษัท(สธ.) นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของประเทศฝรั่งเศสว่า การสูบบุหรี่ช่วยป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้ นั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยดังกล่าว พบว่ายังไม่มีบทสรุปงานวิจัย หรือแม้แต่หลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นจริงตามที่ได้มีการเผยแพร่แต่อย่างใด

 

“นอกจากนั้นยังเป็นเพียงแค่การตั้งสมมติฐาน เพื่อเตรียมการไปสู่การทำวิจัยของนักวิจัยรายหนึ่งเท่านั้น โดยยังไม่มีข้อสรุปใดๆ จากงานวิจัยดังกล่าวเลย นอกจากนี้การวางแผนการทำวิจัยนี้ยังมีระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มีจำนวนตัวอย่างผู้ป่วยน้อย และเป็นการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียว อีกทั้งรายงานยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ และที่น่ากังวลที่สุดสำหรับงานวิจัยนี้คือ ไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รุนแรงขึ้น” นพ.ชยนันท์ กล่าว

 

ด้าน พญ.เริงฤดี ปธานวนิช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่าจากการเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก(WHO) เมื่อวันที่ 29 เมษายน ซึ่งมีการปรึกษาหารือในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ยาสูบ สารนิโคติน กับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ประชุมได้มีการหยิบยกประเด็นงานวิจัยของประเทศฝรั่งเศสขึ้นหารือ ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า การอ้างอิงว่าการสูบบุหรี่ทำให้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ลดลง ถือเป็นงานวิจัยที่ไม่น่าเชื่อถือ มีอคติในระเบียบวิจัยการเลือกสุ่มตัวอย่าง เพราะเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่อายุน้อย หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำอยู่แล้วและรู้จักการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิค-19 ที่ดีกว่าปกติ ซึ่งเท่ากับเป็นการตั้งธงหรือชี้นำผลวิจัยไปในทางใดทางหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นการวิจัย

 

“กรมควบคุมโรค จึงขอเน้นย้ำไปยังประชาชนอย่าหลงเชื่อการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยที่พยายามเชื่อมโยงว่าการสูบบุหรี่ช่วยลดการติดเชื้อโควิด-19 แต่ควรใช้โอกาสนี้ในการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเชื้อโรคต่างๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกาย” พญ.เริงฤดี กล่าว

 

พญ.เริงฤดี ปธานวนิช

 

นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง