รีเซต

สมาคมกำนันฯออกแถลงการณ์ ปลุกผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศ ช่วยสกัดโควิด-19 ระบาด

สมาคมกำนันฯออกแถลงการณ์ ปลุกผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศ ช่วยสกัดโควิด-19 ระบาด
มติชน
26 มีนาคม 2563 ( 10:27 )
50
สมาคมกำนันฯออกแถลงการณ์ ปลุกผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศ ช่วยสกัดโควิด-19 ระบาด

วันที่ 26 มีนาคม นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมฯได้ออกแถลงการณ์เพื่อให้กำลังใจการทำงานผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 2.9 แสนคนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค โรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 แพร่ระบาดหนักในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดให้คำตอบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะยุติเมื่อใด นอกจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพแล้ว ปัญหาการระบาดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มส่งผลกระทบทำให้ประชาชนมีความวิตกกังวล สำหรับในช่วงเวลานี้สิ่งสําคัญคือกําลังใจที่ส่งถึงกัน เพื่อให้ก้าวข้ามปัญหาวิกฤตินี้ไปให้ได้ ถือเป็นกลไกสําคัญในการต่อสู้กับโรคร้าย

“รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ จะทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสําเร็จในวิกฤตครั้งนี้ โดยประชาชนในสังคมในชนบทและชุมชนเมือง ต้องพึ่งพาผู้นำท้องที่ สมาคมฯ จึงขอเป็นกําลังใจให้กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ทั้ง 76 จังหวัด 878 อําเภอ 75,032 หมู่บ้าน ที่ทำงานอย่างหนัก 24 ชั่วโมง เพื่อปกป้องประชาชน และประเทศชาติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดด้วยสรรพกําลังของการทำหน้าที่นักปกครองท้องที่ ที่มีหัวใจแห่งราชสีห์”นายยงยศ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง