รีเซต

กฟผ.ห่วงใย พร้อมเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

กฟผ.ห่วงใย พร้อมเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
77ข่าวเด็ด
30 มิถุนายน 2563 ( 02:00 )
112
กฟผ.ห่วงใย พร้อมเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ระดับหนึ่ง ดังนั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จึงผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 (เฟส 4) ให้บางธุรกิจสามารถเปิดกิจการได้ แต่ยังต้องมีมาตรกรเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2

ในสภาวะที่คนไทยต้องดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาดนั้น ความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาสนับสนุน ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องค์กร มูลนิธิ ฯลฯ ต่างร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือสนับสนุนตามกำลัง เพื่อบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่หลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ตอบสนองการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยแล้ว ยังมีส่วนช่วยเหลือสังคมในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 แพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคในระยะแรก ๆ กฟผ.ได้ผลิต “เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.” มอบให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งหน้ากากอนามัย บริจาคถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ ยังบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย ชุด PPE ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก-ลบ มอบให้แก่โรงพยาบาล เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัยในการตรวจรักษาผู้ป่วยมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ สำหรับนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในทุกพื้นที่ ที่อยู่รอบเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ.ทั่วประเทศ

สำหรับในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในระดับต้น ๆ โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้ามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ โดยโรงไฟฟ้าน้ำพองได้ผลิตเจล อนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนในพื้นที่ ส่วนราชการต่าง ๆ รพสต. ศูนย์พัฒนาคนพิการ กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส  เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยเหลือซ่อมแซมระบบบาดาลในพื้นที่แห้งแล้งอีกด้วย

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าน้ำพอง มีแผนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่กำลังจะหมดอายุการใช้งาน ที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าไปแล้ว เมื่อเดือนกันยายน 2562 และกำหนดจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลง

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน จังหวัดขอนแก่น ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในปี 2568 จะมีส่วนช่วยเสริมศักยภาพความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ของภาคอีสานในอนาคต

นอกจากนี้ ในภาคต่าง ๆ กฟผ. ก็ได้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ กฟผ.พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง