รีเซต

ปลัดกทม. ตรวจความพร้อม คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

ปลัดกทม. ตรวจความพร้อม คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
มติชน
18 พฤษภาคม 2563 ( 14:46 )
255
1
ปลัดกทม. ตรวจความพร้อม คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

ปลัดกทม. ตรวจความพร้อม คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

วันที่ 18 พฤษภาคม นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมี คณะผู้บริหารมูลนิธิเอสซีจี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ทั้งนี้ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รายงานระบบการให้บริการของคลินิกฯ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม

สำหรับคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างส่วนหนึ่งจากกองทุนคุณพ่อสิงห์ทอง – คุณแม่ถวิล เจนพานิชการ โดยครอบครัวบ้านสะพานกรุงเทพ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เป็นคลินิกสำหรับบริการผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีน้ำมูก มีไข้ ไอ เจ็บคอ โดยเฉพาะ โดยให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ได้แก่ ยื่นบัตร คัดกรอง พบแพทย์ และรับยา ภายในคลินิกฯ มีห้องตรวจวินิจฉัยโรค จำนวน 5 ห้อง ซึ่งออกแบบเป็นห้องความดันลบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งนี้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าใช้บริการบริเวณทางเข้าอาคาร หากพบว่ามีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ก็จะส่งผู้ป่วยไปยังส่วนคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อแยกผู้ป่วยมีภาวะเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยทั่วไปโดยสิ้นเชิง พร้อมคำนึงถึงมาตรการในการเว้นระยะห่างตามหลัก Physical Distancing ในทุกกระบวนการของการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของแพทย์ บุคลากร ตลอดจนผู้เข้าใช้บริการภายในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง