บีทีเอส บีอาร์ที และสายสีทอง ปรับเวลาเดินรถใหม่ ตั้งแต่ 16 ต.ค. รับนโยบายลดเวลาเคอร์ฟิว

บีทีเอส บีอาร์ที และสายสีทอง ปรับเวลาเดินรถใหม่ ตั้งแต่ 16 ต.ค. รับนโยบายลดเวลาเคอร์ฟิว
มติชน
15 ตุลาคม 2564 ( 16:30 )
13
บีทีเอส บีอาร์ที และสายสีทอง ปรับเวลาเดินรถใหม่ ตั้งแต่ 16 ต.ค. รับนโยบายลดเวลาเคอร์ฟิว

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ลดเวลากำหนดห้ามให้ประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืน หรือเคอร์ฟิว จากเดิมกำหนดไว้ เวลา 22.00 – 04.00 น. ปรับเป็นเวลา 23.00 – 03.00 น. บริษัทฯ ขอปรับเวลาการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที เพื่อปฏิบัติตามคำประกาศจากทางรัฐบาล โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

รถไฟฟ้าบีทีเอส ขบวนสุดท้ายออกจากสถานีต้นทางเวลา 22.00 น. , รถไฟฟ้าสายสีทอง ขบวนสุดท้ายออกจากสถานีต้นทางเวลา 22.30 น. , รถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ให้บริการคันสุดท้ายที่สถานีต้นทางเวลา 22.30 น. และ ลานจอดแล้วจร ให้บริการจนถึงเวลา 23.00 น.

 

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง และกลับเข้าถึงเคหสถานก่อนเวลาที่ทางรัฐบาลกำหนดและขอให้ผู้โดยสารทุกท่านไม่ประมาท การ์ดอย่าตก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในการใช้บริการอย่างเคร่งครัดผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา ใช้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มความถี่ ในการเช็ดทำความสะอาด ในขบวนรถไฟฟ้า และจุดสัมผัสร่วมทุก ๆ ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดจุดบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกสถานี รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่ บนชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับผู้โดยสารทุกท่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง