รวมพลังประชารัฐขจัดขยะทะเล รับเปิดการท่องเที่ยวในอ่าวพังงา วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

รวมพลังประชารัฐขจัดขยะทะเล  รับเปิดการท่องเที่ยวในอ่าวพังงา วันที่ 1 กรกฎาคมนี้
77ข่าวเด็ด
30 มิถุนายน 2563 ( 16:08 )
45
รวมพลังประชารัฐขจัดขยะทะเล  รับเปิดการท่องเที่ยวในอ่าวพังงา วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

พังงา-รวมพลังประชารัฐขจัดขยะทะเล ทำความสะอาดทะเลในอ่าวพังงา รับเปิดการท่องเที่ยววันที่ 1

กรกฎาคมนี้

 

ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา พร้อมด้วย นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เปิดกิจกรรมประชารัฐขจัดขยะทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดการท่องเที่ยวในอุทยานฯในวันที่ 1 กรกฎาคม โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ จิตอาสา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการขยะทางทะเล ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมคือ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง เทศบาลตำบลกะโสม เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ อบต.คลองเคียน อบต.กะโสม อบต.เกาะปันหยี อบต.กะไหล อบต.เกาะยาวน้อย และอบต.ตากแดด

 

จากนั้นได้ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาด บนฝั่งบริเวณท่าเรือ ชุมชน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และถนนทางเข้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ในทะเลบริเวณเขาพิงกัน เกาะทะลุ เกาะพนัก เกาะห้อง  บริเวณเกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย ชุมชนเกาะปันหยี และพื้นที่ใกล้เคียง

นายศรายุทธ ตันเถียร กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ป่าชายเลน ลำคลองต่างๆ พื้นที่ชายฝั่งทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และบริเวณโดยรอบชุมชนเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติในจังหวัดพังงา ที่จะเปิดให้บริการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มี 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ส่วนที่ยังคงปิด ไม่เปิดให้บริการคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ และอุทยานแห่งชาติศรีพังงา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง