รีเซต

ซินหัวออกรายงาน 'ความร่วมมือ BRI' จากมุมมองสิทธิมนุษยชน

ซินหัวออกรายงาน 'ความร่วมมือ BRI' จากมุมมองสิทธิมนุษยชน
Xinhua
9 ธันวาคม 2566 ( 14:11 )
51
ซินหัวออกรายงาน 'ความร่วมมือ BRI' จากมุมมองสิทธิมนุษยชน

(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้โดยสารถ่ายภาพเซลฟีภายในตู้โดยสารของขบวนรถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตา-บันดุง ในอินโดนีเซีย วันที่ 17 ต.ค. 2023)

ปักกิ่ง, 9 ธ.ค. (ซินหัว) -- มูลนิธิการพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศจีน และศูนย์วิจัยจีนใหม่ (NCR) คลังสมองของสำนักข่าวซินหัว ได้ออกรายงาน "เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น - มองดูทศวรรษที่ผ่านมาของการร่วมสร้างแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจากมุมมองสิทธิมนุษยชน" (For a Better World -- Looking at the Past Decade of Jointly Pursuing the Belt and Road Initiative from a Human Rights Perspective) เมื่อวันพฤหัสบดี (7 ธ.ค.) ที่ผ่านมา

รายงานฉบับนี้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) และการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในโลกผ่านกรณีตัวอย่างและข้อมูลจำนวนมาก พร้อมสรุปแรงกระตุ้นจากแผนริเริ่มฯ ต่อการกำกับดูแลสิทธิมนุษยชนระดับโลก โดยแผนริเริ่มฯ มีบทบาทเชิงบวกในการช่วยเหลือประชาชนท้องถิ่นมีสิทธิในการมีชีวิตรอดและการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

ความร่วมมือภายใต้แผนริเริ่มฯ ที่นำเสนอโดยจีนสอดคล้องกับกระแสธารประวัติศาสตร์ของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ ความจำเป็นตามยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่านระบบธรรมาภิบาลโลก และความต้องการอันแรงกล้าของประชาชนในกลุ่มประเทศหุ้นส่วนที่คาดหวังจะมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงถือเป็นแผนริเริ่มเพื่อการพัฒนาร่วมกัน รวมถึงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การร่วมสร้างแผนริเริ่มฯ เป็นต้นแบบอันเป็นรูปธรรมของการส่งเสริมการพัฒนาผ่านความร่วมมือและการเดินหน้าสิทธิมนุษยชนผ่านการพัฒนา การช่วยเหลือกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาในการเอาชนะอุปสรรคของการพัฒนาอย่างการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน การบ่มเพาะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประเทศร่วมสร้าง การรับรองและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในกระบวนการพัฒนา การเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง และการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ดียิ่งขึ้น

แผนริเริ่มฯ ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระดับนานาชาติยอดนิยม เวทีความร่วมมือระดับโลก และวิถีทางสู่ความสุข ช่วยเหลือกลุ่มประเทศหุ้นส่วนในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

(แฟ้มภาพซินหัว : พนักงานบริษัทวิศวกรรมแห่งหนึ่งของจีนช่วยเหลือชาวบ้านท้องถิ่นเข้าถึงน้ำดื่มในแทนซาเนีย วันที่ 13 มิ.ย. 2023)[/caption]

รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงการเข้าถึงสิ่งจำเป็นต่อชีวิตและการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน การส่งเสริมสิทธิในการทำงาน การเพิ่มรายได้ของผู้อยู่อาศัย การพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาทางวัฒนธรรม การเคารพธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ และการส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนกลุ่มพิเศษ

กรณีตัวอย่างจำนวนมากในรายงานฉบับนี้ได้สะท้อนว่าความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์อันจับต้องได้แก่กลุ่มประเทศหุ้นส่วนและประชาชนท้องถิ่น

ผลสำเร็จจริงและแนวคิดประชาชนมีความสำคัญเป็นอันดับแรก การส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน การเปิดกว้างและความครอบคลุม และการยึดมั่นความเป็นธรรมและยุติธรรมในกรอบการปฏิบัติงานของแผนริเริ่มฯ มีส่วนส่งเสริมความพยายามของจีนในการเดินหน้ากิจการสิทธิมนุษยชนระดับโลก และนำเสนอภูมิปัญญาจีนในการปรับปรุงการกำกับดูแลสิทธิมนุษยชนระดับโลก

อนึ่ง มีการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ในรูปแบบเต็มทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง นักข่าว สื่อสังคมออนไลน์ และแพลตฟอร์มอื่นๆ ทั่วโลก

สำหรับศูนย์วิจัยจีนใหม่ของสำนักข่าวซินหัวมุ่งเน้นการวิจัยนโยบายเป็นหลัก ถือเป็นคลังสมองด้านสื่อเพียงหนึ่งเดียวในหมู่คลังสมองขั้นสูงระดับชาติของจีน ซึ่งทำการผลิตผลการศึกษาที่มีอิทธิพลมากมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง