เช็ก! เงื่อนไขคุณสมบัติเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์รับเงิน 15,000 บาท

เช็ก! เงื่อนไขคุณสมบัติเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์รับเงิน 15,000 บาท
TNN ช่อง16
12 พฤษภาคม 2563 ( 11:30 )
5.5K
6
เช็ก! เงื่อนไขคุณสมบัติเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์รับเงิน 15,000 บาท

 

วันนี้ (12พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 15 พฤษภาคมนี้แล้ว ที่จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท รวม 3 เดือน ซึ่งรวมถึงผู้เลี้ยงปศุสัตว์ด้วย โดยกำหนดเงื่อนไขตามจำนวนสัตว์ที่เลี้ยง

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมพร้อมโอนเงิน 5,000 บาท รวม 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) ให้แก่เกษตกรทุกกลุ่ม รวมถึงปศุสัตว์ โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขคือเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์แล้วเท่านั้น โดยมี 2 กรณี คือ 

1. กรณีเกษตรกรรายใหม่ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

2. เกษตรกรรายเดิม ติดต่อ ปศุสัตว์อำเภอ ขอปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 

คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่จะได้รับเงินเยียวยากรณีเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก ให้เป็นไป ตามเกณฑ์ ดังนี้

 

- แม่โคนม ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป

- โค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

- สุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไป

- สัตว์ปีก ตั้งแต่ห้าสิบตัวขึ้นไป 

 

กรณี จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2 ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ชนิด

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง