รีเซต

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ แล้วต้องมายื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือไม่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ แล้วต้องมายื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือไม่
NewsReporter
8 ตุลาคม 2565 ( 06:20 )
344
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ แล้วต้องมายื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือไม่

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ต้องมายื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือไม่ ผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หลายคนมีข้อสงสัยหากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วต้องมายื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือไม่ TrueID มีคำตอบไปดูรายละเอียดกันเลย

 

 

ลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 - 19 ตุลาคม 2565

ระหว่างเวลา 06.00 น. - 23.00 น.

- ผู้ลงทะเบียนใหม่ทุกกลุ่ม
- ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว
  แต่มีการระบุข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนไม่ถูกต้อง
 

เริ่มลงทะเบียน

 

ผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้ว ต้องมายื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือไม่

แบ่งตามสถานะของผู้ลงทะเบียน ดังนี้

 1. ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว จบขั้นตอนที่เว็บไซต์โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน
 2. ผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวต้องเดินทางมาแสดงตัวตน และนำแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ลงนามครบถ้วน มายื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียน

 

ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียมเอกสารใด หากเดินทางไปลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว * *
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจําตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจําตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (คู่สมรส) * พร้อมลงลายมือชื่อ
 • บัตรประจําตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอํานาจ)
 • สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
* กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตร ประจําตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

เอกสารสําหรับการมอบอํานาจ
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

 

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (คู่สมรส) * พร้อมลงลายมือชื่อ
 • บัตรประจําตัวประชาชน (บุตร) หรือ สําเนาสูติบัตร* พร้อมลงลายมือชื่อ
 • หนังสือมอบอํานาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ)
 • บัตรประจําตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอํานาจ)
 • สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

* *ครอบครัว คือ คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง

 

คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนด้วยหรือไม่

สามรถดำเนินการได้ 2 แนวทาง คือ

 1. กรณีคู่สมรสและบุตรเดินทางมาที่หน่วยรับลงทะเบียน : คู่สมรสและ/หรือบุตร ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียน และต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและ/หรือบุตร
 2. กรณีคู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาที่หน่วยรับลงทะเบียน : คู่สมรสและ/หรือบุตรต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและ/หรือบุตร

 

ข้อมูล https://welfare.mof.go.th/

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง