รีเซต

แคนาดาพบยอดดับจาก 'การุณยฆาต' เพิ่มขึ้น 35% ในปี 2021

แคนาดาพบยอดดับจาก 'การุณยฆาต' เพิ่มขึ้น 35% ในปี 2021
Xinhua
14 กุมภาพันธ์ 2566 ( 20:11 )
47
แคนาดาพบยอดดับจาก 'การุณยฆาต' เพิ่มขึ้น 35% ในปี 2021

ออตตาวา, 14 ก.พ. (ซินหัว) -- สำนักงานสถิติแคนาดา เปิดเผยข้อมูลคำร้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการเสียชีวิต (MAID) หรือการุณยฆาต รวมถึงผู้ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งระบุว่าจำนวนการเสียชีวิตด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์ของแคนาดาในปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 อยู่ที่กว่า 10,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2016

รายงานระบุว่ามีคำร้องขอการุณยฆาตแบบเป็นลายลักษณ์อักษรในปี 2021 จำนวน 12,689 รายการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3 จากปี 2020 ซึ่งมีคำร้องขอการุณยฆาต จำนวน 9,664 รายการ ส่งผลให้จำนวนการเสียชีวิตด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์ในปี 2021 อยู่ที่ 10,029 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.7 จากปี 2020 ซึ่งมีจำนวนดังกล่าวอยู่ที่ 7,446 รายความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการเสียชีวิตครองสัดส่วนร้อยละ 3.3 ของการเสียชีวิตทั้งหมดในแคนาดาในปี 2021 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.4 ในปี 2020

โดยผู้ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในปี 2021 มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ชายจำนวนการเสียชีวิตด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งอาจอธิบายได้จากการตระหนักรู้เพิ่มขึ้นมากว่าความช่วยเหลือนี้กลายเป็นทางเลือกจบชีวิตในแคนาดา ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนำสู่ความต้องการผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์ หรือพยาบาล ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือนี้เพิ่มขึ้น

อนึ่ง แคนาดามีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการเสียชีวิตในปี 2021 จำนวน 1,577 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1,345 คนในปี 2020ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ แคนาดาเลื่อนการอนุญาตมอบความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการเสียชีวิตแก่ผู้มีอาการป่วยทางจิตเพียงอย่างเดียวออกไปอีกหนึ่งปี เพื่อเพิ่มเวลาแก่ผู้ประเมินและผู้ให้ความช่วยเหลือนี้พร้อมประเมินคำร้องขอจากบุคคลผู้มีอาการป่วยทางจิตเพียงอย่างเดียวอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกันทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง