รีเซต

"อเมริกา" ยอดตาย"โควิด-19" เหยียบ 1 แสนราย ไทยหล่นอันดับอยู่ที่ 77

"อเมริกา" ยอดตาย"โควิด-19" เหยียบ 1 แสนราย ไทยหล่นอันดับอยู่ที่ 77
มติชน
26 พฤษภาคม 2563 ( 12:25 )
109
"อเมริกา" ยอดตาย"โควิด-19" เหยียบ 1 แสนราย ไทยหล่นอันดับอยู่ที่ 77

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลก 211 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 77 และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 5,588,356 ราย อาการหนัก 53,167 ราย รักษาหายแล้ว 2,365,125 ราย เสียชีวิต 347,873 ราย ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดจำนวน 1,706,226 ราย เสียชีวิต 99,805 ราย 2.บราซิล 376,669 ราย เสียชีวิต 23,522 ราย 3.รัสเซีย 353,427 ราย เสียชีวิต 3,633 ราย 4.สเปน 282,480 ราย เสียชีวิต 26,837 ราย 5.สหราชอาณาจักร 261,184 ราย เสียชีวิต 36,914 ราย 6.อิตาลี 230,158 ราย เสียชีวิต 32,877 ราย 7.ฝรั่งเศส 182,942 ราย เสียชีวิต 28,432 ราย 8.เยอรมนี 180,789 ราย เสียชีวิต 8,428 ราย 9.ตุรกี 157,814 ราย เสียชีวิต 4,369 รายและ 10.อินเดีย 144,950 ราย เสียชีวิต 4,172 ราย

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ในประเทศอันดับที่ 21 – 50 จะพบว่า อันดับที่ 23 ประเทศบังกลาเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 1,975 ราย สะสม 35,585 ราย อันดับที่ 26 ประเทศสิงคโปร์มีผู้ป่วยรายใหม่ 344 ราย สะสมที่ 31,960 ราย อันดับที่ 32 ประเทศอินโดนิเซีย ผู้ป่วยรายใหม่ 479 ราย สะสม 22,750 ราย อันดับที่ 40 ประเทศญี่ปุ่น ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย สะสม 16,581 ราย อันดับที่ 43 ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ป่วยรายใหม่ 284 ราย สะสม 14,319 ราย และ อันดับที่ 46 ประเทศเกาหลีใต้ ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย สะสม 11,225 ราย

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สถานการณ์ในกลุ่มประเทศเอเชีย จำนวน 15 ประเทศ เรียงลำดับตามจำนวนยอดผู้ป่วยสะสม ได้แก่

1.ประเทศอินเดีย ผู้ป่วยสะสม 144,950 ราย เสียชีวิต 4,172 ราย 2.ประเทศปากีสถาน ผู้ป่วยสะสม 56,349 ราย เสียชีวิต 1,1671 ราย 3.ประเทศบังกลาเทศ ผู้ป่วยสะสม 35,585 ราย เสียชีวิต 501 ราย 4.ประเทศสิงคโปร์ ผู้ป่วยสะสม 31,960 ราย เสียชีวิต 23 ราย 5.ประเทศอินโดนิเซีย ผู้ป่วยสะสม 22,750 ราย เสียชีวิต 1,391 ราย 6.ประเทศญี่ปุ่น ผู้ป่วยสะสม 16,581 ราย เสียชีวิต 830 ราย 7.ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ป่วยสะสม 14,319 ราย เสียชีวิต 873 ราย

 

8.ประเทศเกาหลีใต้ ผู้ป่วยสะสม 11,225 ราย เสียชีวิต 269 ราย 9.ประเทศมาเลเซีย ผู้ป่วยสะสม 7,417 ราย เสียชีวิต 115 ราย 10.ประเทศไทย ผู้ป่วยสะสม 3,045 เสียชีวิต 57 ราย 11.ประเทศเวียดนาม ผู้ป่วยสะสม 326 ราย เสียชีวิต 0 ราย 12.ประเทศเมียนมาร์ ผู้ป่วยสะสม 203 ราย เสียชีวิต 6 ราย 13.ประเทศบรูไน ผู้ป่วยสะสม 141 ราย เสียชีวิต 1 ราย 14.ประเทศกัมพูชา ผู้ป่วยสะสม 124 ราย เสียชีวิต 0 ราย และ 15.สาธารณรัฐประชาชนลาว ผู้ป่วยสะสม 19 ราย เสียชีวิต 0 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง