TrueID

นนทบุรียอดยังพุ่ง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 51 ราย เป็นนักเรียนนักศึกษา 8 ราย

นนทบุรียอดยังพุ่ง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 51 ราย เป็นนักเรียนนักศึกษา 8 ราย
มติชน
4 ธันวาคม 2564 ( 17:25 )
41
นนทบุรียอดยังพุ่ง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 51 ราย เป็นนักเรียนนักศึกษา 8 ราย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ศูนย์ข้อมูล covid 19 จ.นนทบุรีรายงานว่า พบจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 51 ราย เพศหญิง 26 ราย เพศชาย 25 ราย ต่างชาติ 6 ราย (พม่า 5 ราย กัมพูชา 1 ราย ลาว 0 ราย) ภูมิลำเนา อำเภอเมืองนนทบุรี 21 ราย อำเภอปากเกร็ด 13 ราย อำเภอบางบัวทอง 9 ราย อำเภอบางใหญ่ 4 ราย อำเภอไทรน้อย 3 ราย อำเภอบางกรวย 1 ราย มีอาการ 41 ราย คิดเป็น 80.40 % ไม่มีอาการ 10 ราย คิดเป็น 19.60 %

 

ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ ไม่เคยได้รับวัคซีน 19 ราย คิดเป็น 37.25% รับวัคซีน 1 เข็ม 6 ราย คิดเป็น 11.76% รับวัคซีน 2 เข็ม 26 ราย คิดเป็น 50.98% รับวัคซีน 3 เข็ม 0 ราย คิดเป็น 0%

 

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 51 ราย พนักงาน บริษัท(ไม่ระบุ) 11 ราย,นักเรียน/นักศึกษา(ไม่ระบุ) 8 ราย, พนักงานรับจ้าง(ไม่ระบุ) 5 ราย, ทำสวน 2 ราย กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่ พนักงาน SCB, พนักงานทำความสะอาด, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานราชการ, พนักงานร้านอาหารและรับเหมาก่อสร้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง