รีเซต

‘ดอน’ ประชุมรมว.กต.อาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ต้านโควิด

‘ดอน’ ประชุมรมว.กต.อาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ต้านโควิด
มติชน
18 มิถุนายน 2563 ( 08:41 )
122
‘ดอน’ ประชุมรมว.กต.อาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ต้านโควิด

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ไทยย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาเซียนกับรัสเซียด้านการป้องกัน ควบคุม และรับมือกับโรคระบาด รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเวชภัณฑ์ วัคซีน และยาต้านไวรัส ซึ่งควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่เป็นธรรม

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นายดอนได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนาง Retno Lestari Priansari Marsudi รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย เป็นประธานการประชุมร่วมกับนาย Sergey Lavrov รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย และมีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทั้งหมด รวมถึงเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย

 

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในกรอบอาเซียน-รัสเซียในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ประโยชน์จากกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ อาทิ การประชุม สุดยอดเอเชียตะวันออก การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือระดับภูมิภาคในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในภูมิภาคหลังโควิด-19 ด้วย

 

ที่ประชุมยังได้มีการออกถ้อยแถลงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม

 

ในระหว่างการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาเซียนกับรัสเซียด้านการป้องกัน ควบคุม และรับมือกับโรคระบาด รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเวชภัณฑ์ วัคซีน และยาต้านไวรัส ซึ่งควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่เป็นธรรม

 

การประชุมครั้งนี้เป็นเครื่องย้ำให้เห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างอาเซียนและรัสเซีย โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบร่วมกันต่อภูมิภาค โดยรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนายาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง