รีเซต

โควิดยังไม่สูญพันธุ์! จับตาโอมิครอนรุ่นหลานรหัส “FU.1”

โควิดยังไม่สูญพันธุ์! จับตาโอมิครอนรุ่นหลานรหัส “FU.1”
TNN ช่อง16
18 พฤษภาคม 2566 ( 09:07 )
63
โควิดยังไม่สูญพันธุ์! จับตาโอมิครอนรุ่นหลานรหัส “FU.1”

วันนี้ ( 18 พ.ค. 66 )ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เผยข้อมูลว่า แม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่โควิด-19 ตระกูลโอมิครอนยังมีการกลายพันธุ์แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ที่เด่นชัดมี 3 กลุ่มคือ XBB.1.5 นามแฝงคือคราเคน (Kraken) XBB.1.16 นามแฝงคือ อาร์คทูรัส (Arcturus) XBB.1.9.1 นามแฝงคือ ไฮเปอเรี่ยน (Hyperion) โดยกลุ่มโอมิครอน XBB.1.5 มีการลดจำนวนลงอย่าง ต่อเนื่อง ประเมินว่าจะถูกแทนที่โดย กลุ่ม XBB.1.16 และ XBB.1.9.1 ที่พบระบาดมากที่สุดในอินเดียและกระจายไปทั่วโลก ในอาเซียนพบในสิงคโปร์และไทย


ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดีติดตามการกลายพันธุ์ในระดับจีโนมของไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกจากการถอดรหัสพันธุ กรรมทั้งจีโนมของไวรัสโควิด-19 โดยการเก็บตัวอย่างจากผู้ติดเชื้อในประเทศและข้อมูลรหัสพันธุกรรมจากฐานข้อมูลโควิดโลก (GISAID) ในช่วงระหว่างวันที่ 15 เม.ย.-15 พ.ค.2566 พบโอมิครอนสายพันธุ์หลักในประเทศไทยเป็นกลุ่ม XBB ประมาณร้อยละ 93.5 ประกอบด้วยสายพันธุ์ย่อยอันดับหนึ่งคือ XBB.1.16 ประมาณร้อยละ 19 //   อันดับสอง XBB.1.5 ประมาณ ร้อยละ 10  และ อันดับสาม XBB.1.9.1 ประมาณ ร้อยละ 8.4 


สำหรับรุ่นหลาน XBB.1.16.1.1 นามแฝง FU.1 ทั่วโลกพบ 122 ราย ไทยพบ 1 ราย XBB.1.16.1.2 นามแฝง FU.2 ทั่วโลกพบ 149 ราย ไทยยังไม่พบ ทั้งนี้ สายพันธุ์ย่อย FU.1 หรือ XBB.1.16.1.1 ถือได้ว่าเป็นรุ่นหลานของ XBB.1.16 พบระบาดมากในนคร เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกประสานความร่วมมือให้ช่วยกันเฝ้าติดตาม เนื่องจากมีค่าความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาดสูงกว่า XBB.1.16 ถึงร้อยละ 50  ขณะที่รุ่นลูก คือ XBB.1.16.1 พบการระบาดในสวีเดน โดยมีโอมิครอนกลุ่ม XBB.1.9.1 รุ่นลูกและรุ่นหลาน FL กลายพันธุ์แพร่ระบาดตามมาติดๆ คาดว่าอาจเข้ามาแทนที่กลุ่ม XBB.1.16 ในอนาคต


ภาพจาก :  AFP 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง