"ACE" มั่นใจธุรกิจโรงไฟ้าไม่กระทบโควิด-19 ปีนี้ยังไปได้สวย หลังปี 62 โชว์กำไรงาม

"ACE" มั่นใจธุรกิจโรงไฟ้าไม่กระทบโควิด-19 ปีนี้ยังไปได้สวย หลังปี 62 โชว์กำไรงาม
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 16:32 )
10
"ACE" มั่นใจธุรกิจโรงไฟ้าไม่กระทบโควิด-19 ปีนี้ยังไปได้สวย หลังปี 62 โชว์กำไรงาม

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูทคลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งในด้านรายได้และการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากรายได้การจำหน่ายไฟฟ้ากว่า 99% ของบริษัทฯ มาจากการขายไฟฟ้าให้ภาครัฐ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับค่าไฟฟ้าในอัตราฟีด-อินทาริฟ(FIT) จึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการปรับลดค่าเอฟที

นางสาวจิรฐา กล่าวว่า นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าทั้ง 14 โรงของบริษัทฯ กระจายกันอยู่ในหลายภูมิภาค โดยที่การปฏิบัติงานของพนักงานมีลักษณะเป็น Social Distancing โดยธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงแทบไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้มั่นใจว่าปีนี้บริษัทฯจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากงวดปี 2562 ที่มีรายได้รวม 4,951 ล้านบาท มี EBITDA 1,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.9% จาก EBITDA 1,586 ล้านบาท ในปี 2561 และมีกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้น 49.2% เป็น 815ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 547 ล้านบาท ในปี 2561 ทำให้อัตรากำไรสุทธิของ ACE ในปี 2562 สูงถึง 16.4%

นางสาวจิรฐา กล่าวว่า บริษัทฯคาดว่าในปีนี้จะยังสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯจะรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงกว่า 200 ล้านบาทต่อปี หลังจากชำระคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จำนวน 1,450 ล้านบาทเมื่อปลายปีก่อน และบริษัทฯยังสามารถลดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในอัตรากว่า 1.5% กับสถาบันการเงิน ส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯในปีนี้และปีต่อไปอย่างมีนัยยะ ช่วยทำให้บริษัทฯมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) เพียง 0.28 ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการลงทุนโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ เพื่อขยายกิจการเพิ่มเติมได้อย่างมาก

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูทคลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทฯมีแผนจะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเตรียมเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนตามนโยบายสำคัญของภาครัฐ 2 โครงการ คือโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 700 เมกะวัตต์ โดยเฉพาะโครงการ Quick Win ซึ่งเป็นเฟสแรกของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อน และสามารถรับรู้รายได้อย่างรวดเร็ว และโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ รวมเป็น 1,100 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid จำนวน 4 แห่งกำลังการผลิตติดตั้ง 93 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอขยายเวลาการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า คาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในครึ่งปีแรกนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง