รีเซต

ครั้งแรก! อานิสงส์โควิด ฉุดแผงขายของละเมิดลิขสิทธิ์ลด มะกันเผยย่านการค้าดังไทยไม่ติดโผ

ครั้งแรก! อานิสงส์โควิด ฉุดแผงขายของละเมิดลิขสิทธิ์ลด มะกันเผยย่านการค้าดังไทยไม่ติดโผ
มติชน
9 กุมภาพันธ์ 2564 ( 10:41 )
73
ครั้งแรก! อานิสงส์โควิด ฉุดแผงขายของละเมิดลิขสิทธิ์ลด มะกันเผยย่านการค้าดังไทยไม่ติดโผ

จากกรณีเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ได้ออกรายงานทบทวน รายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลก ประจำปี 2563 (2020 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy) ทั้งตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิด (Physical Markets) และ ตลาดออนไลน์ (Online Markets) โดยในการรายงานครั้งนี้ ไม่มีรายชื่อย่านการค้าหรือศูนย์การค้าของไทยปรากฏอยู่ในกลุ่มตลาดที่มีการละเมิดสูง (Notorious Markets) แม้แต่แห่งเดียว จากเดิมที่เคยมีการระบุชื่อย่านพัฒน์พงษ์ ในรายงานฯ ฉบับปี 2562

 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ผลการรายงานดังกล่าว เป็นเรื่องน่ายินดีและสะท้อนถึงการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของไทย ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้การจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีจำนวนลดลงหรือไม่พบการละเมิดแล้ว อย่างไรก็ดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายยังคงมีแผนดำเนินงานเชิงรุก โดยจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าละเมิดในย่านการค้าต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำสินค้าละเมิดกลับมาจำหน่ายอีก

 

นายวุฒิไกร กล่าวว่า สำหรับตลาดออนไลน์ของไทย ยังพบข้อมูลการจำหน่ายสินค้าละเมิดอยู่บ้าง ซึ่งกรมไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยจะเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องปรามฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังเช่นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กรมร่วมด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ 3 แพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำของไทย ได้แก่ Shopee Lazada และ JD Central เพื่อระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ค้าออนไลน์ ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจของผู้บริโภค ในการซื้อของออนไลน์ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศในการเข้ามาดำเนินธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 

นายวุฒิไกรกล่าวว่า นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานทบทวนรายชื่อตลาด ที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลกของผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ในอนาคตไม่ปรากฏรายชื่อตลาดละเมิดในไทย กรมจะหารือร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อให้รับทราบถึงมาตรการและการดำเนินการด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งความก้าวหน้าในระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยทำให้ผลการจัดทำรายงานประจำปี 2564 เป็นไปในเชิงบวกแก่ประเทศมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง