"แม็คโคร" จัดแคมเปญ “มั่งมี รุ่งเรือง เฮง" รับตรุษจีนชูสินค้าครบครัน รับเทรนด์พร้อมปรุงมาแรง

"แม็คโคร" จัดแคมเปญ “มั่งมี รุ่งเรือง เฮง" รับตรุษจีนชูสินค้าครบครัน รับเทรนด์พร้อมปรุงมาแรง
มติชน
4 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:03 )
21
"แม็คโคร" จัดแคมเปญ “มั่งมี รุ่งเรือง เฮง" รับตรุษจีนชูสินค้าครบครัน รับเทรนด์พร้อมปรุงมาแรง

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้เปิดตัวแคมเปญ “มั่งมี รุ่งเรือง เฮง รับตรุษจีน” เน้นสินค้าครบครันถูกต้องตามหลักประเพณี หลากหลายกว่า 3,000 รายการ พร้อมจัดชุดผลไม้ไหว้ยุคประหยัดและเติมเต็มความสะดวกด้ วย อาหารพร้ อมปรุ ง-แช่ แข็ง สนับสนุนเอสเอ็มอีท้องถิ่น หนุนผู้ประกอบการมีสินค้าสะดวกขายช่วงตรุษจีน สร้างทางเลือกใหม่ให้ร้านค้ารายย่อย

 

นางศิริพร เดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโครในฐานะศูนย์รวมอาหารสดและวัตถุดิบส าหรับผู้ประกอบการ ได้จัดแคมเปญ ‘มั่งมี รุ่งเรือง เฮง รับตรุษจีน’ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการและลูกค้าทั่วไป ด้วยสินค้ากว่า 3,000 รายการ โดยเพิ่มชุดผลไม้-เนื ้อสัตว์พร้อมไหว้ สินค้าแช่แข็ง รูปแบบอาหารพร้อมปรุง ที่สะดวกสะอาด ปลอดภัย ในราคาคุ้มค่า สร้ างทางเลือกใหม่และโอกาสการขายให้ร้ านค้ารายย่อยที่มีตู้แช่เย็น ตู้ครัว
ชุมชน

 

“แม็คโคร เข้าใจถึงผลกระทบที่ผู้ประกอบการและลูกค้าทั่วไปประสบอยู่จึงน าเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ในด้าน
ราคาคุ้มค่า สะดวก สะอาด และมีความปลอดภัย โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ เนื ้อสัตว์ส าหรับไหว้ตรุษจีน หลังส ารวจพบว่า ตรุษจีนปีนี ้ลูกค้าอาจลดงบประมาณในการซื ้อสินค้าหลายประเภทลง อาทิ ผัก ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้แม็คโครจึงได้จัดชุดประหยัดมาให้ลูกค้าได้เลือก เพื่อการไหว้ที่ถูกต้องตามประเพณี ในราคาที่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจ อาทิ ชุดผลไม้ 5 มงคล 4แบบ ราคา 139 บาท และชุดผลไม้ 9 มงคลราคา 399 บาท”นางศิริพรกล่าว

 

นางศิริพรกล่าวว่า ทั้งนี้สินค้าไหว้ตรุษจีนทุกชนิด แม็คโครได้ คัดสรรจากแหล่งผลิตคุณภาพจากเกษตรกรรายย่อย และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดน า แบรนด์เฮงเฮงเฮง ซึ่งเป็นแบรนด์เอสเอ็มอีสินค้าพร้อมไหว้แช่แข็ง เข้าวางจ าหน่ายในช่วงเทศกาลส าคัญนี ้ ไม่ว่าจะเป็น ไก่ไทยต้ม เป็ดพะโล้ หมูสามชั ้นพะโล้ ปลากะพงทองนึ่ง, แบรนด์แสงทอง หมูแดง หมูกรอบ รวมถึงเอสเอ็มอีรายย่อยที่ผลิตสินค้ากลุ่มติ่มซ าพร้ อมทานให้กับแบรนด์aro เหมาะกับการนำไปขายต่อทำกำไร หรือไหว้ตามประเพณีได้

 

นางศิริพร กล่าวอีกว่า แม้กำลังซื้อในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะยังไม่กลับมาคึกคักเท่าก่อนหน้าการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 แม็คโคร ในฐานะศูนย์รวมอาหารสดและวัตถุดิบสำหรับผู้ประกอบการ ขอทำหน้าที่นำเสนอ
สินค้าราคาคุ้มค่า ให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจในด้านอาหารปลอดภัย ให้ทุก
ฝ่าย ได้มีกำลังใจต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยมีแม็คโครอยู่เคียงข้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง