รวดเร็วทันใจ'ศาลปากน้ำ'เปิดช่อง'โครงการ WALK & DRIVE THRU'ยื่นเอกสารคดี5 นาทีเสร็จไม่ต้องลงจากรถ กันโควิด

รวดเร็วทันใจ'ศาลปากน้ำ'เปิดช่อง'โครงการ WALK & DRIVE THRU'ยื่นเอกสารคดี5 นาทีเสร็จไม่ต้องลงจากรถ กันโควิด
มติชน
23 เมษายน 2563 ( 10:50 )
166
รวดเร็วทันใจ'ศาลปากน้ำ'เปิดช่อง'โครงการ WALK & DRIVE THRU'ยื่นเอกสารคดี5 นาทีเสร็จไม่ต้องลงจากรถ กันโควิด

“ศาลจังหวัดสมุทรปราการ” สู้โควิด เปิด อีกช่องทาง”โครงการ WALK & DRIVE THRU” อีกทางเลี่ยงการสัมผัส สโลแกน“ยื่นปุ๊บ สแกนปั๊บ กลับบ้านหยุดเชื้อ” ยื่นเอกสารคดีแบบไม่ต้องลงจากรถ 5 นาทีเสร็จ-มีคิวอาร์โค้ดติดตามผล

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นายณรัช  อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรม มีนโยบายให้ศาลชั้นต้นทั่วประเทศบริการคู่ความ โดยสามารถขอตรวจดูคำสั่งศาล , ขอคัดถ่ายเอกสารต่างๆ ในสำนวนด้วยระบบ CIOS (Case Information Online Service)ิหรือซีออส ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่อำนวยความสะดวกแก่คู่ความโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาล แต่ปัจจุบันยังคงมีคู่ความอีกจำนวนหนึ่งที่ยังเดินทางมาติดต่อกับศาลด้วยตนเอง

 

ดังนั้นเพื่อเป็นมาตรการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดทำโครงการ WALK & DRIVE THRU VS COVID – 19 เพื่อลดคน ลดประชาชน ลดคู่ความ เข้าภายในอาคารศาลจังหวัดสมุทรปราการ

 

โดยตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน เป็นต้นไป ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานจุดให้บริการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภายนอกอาคารศาล ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.โดยไม่หยุดพักเที่ยง เพื่อให้บริการรับคำคู่ความ/คำร้อง/คำขอ/คำแถลงต่างๆ และบริการให้เอกสารแก่คู่ความที่มาขอคัดถ่ายล่วงหน้า ที่ขอมารับเอกสารด้วยตนเองในโปรแกรม CIOS ณ จุดบริการ WALK & DRIVE THRU VS COVID-19

 

ซึ่งจุดบริการ WALK & DRIVE THRU VS COVID-19 เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในรูปแบบ WALK & DRIVE THRU โดยคู่ความสามารถขับรถยนต์ แล้วยื่นเอกสารต่างๆดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องลงจากรถและไม่ต้องเดินทางเข้าไปภายในอาคารศาล ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 5 นาที เมื่อยื่นเอกสารแล้วเสร็จสามารถขับรถยนต์ออกจากศาลได้ทันที

 

นายณรัช กล่าวว่า ในส่วนของการติดตามผลคำสั่งของศาล คู่ความสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด ตามส่วนงานหรือตามกลุ่มงานต่างๆ ภายในศาลได้ โดยใช้วิธีสแกน คิวอาร์โค้ด ณ จุดบริการ WALK & DRIVE THRU VS COVID-19 เมื่อสแกนแล้วสามารถเข้าไป สอบถามผลของคำสั่งศาลเกี่ยวกับการยื่นคำคู่ความ/คำร้อง/คำขอ คำแถลงต่างๆ และยังสามารถสอบถามวันนัดพิจารณาคดี โดยศาลจังหวัดสมุทรปราการจะจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งคำสั่งทางช่องทางติดต่อตามที่คู่ความให้ข้อมูลผ่านทาง QR-CODE ภายหลังจากศาลได้มีคำสั่งแล้ว ดังสโลแกนที่ว่า “ ยื่นปุ๊บ สแกนปั๊บ กลับบ้านหยุดเชื้อ ”

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากโครงการดังกล่าว ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนให้คู่ความใช้การยื่นฟ้องโดยระบบ e-filing และการขอคัดเอกสารหรือตรวจดูคำสั่งศาลโดยระบบซีออส CIOS ตามนโยบายของประธานศาลฎีกาและสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งจะทำให้คู่ความไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลด้วยตนเอง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง