รีเซต

แม็คโคร ร่วมประณามการนำเข้าหมูเถื่อน ย้ำความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้100% พร้อมสนับสนุนภาครัฐเต็มที่

แม็คโคร ร่วมประณามการนำเข้าหมูเถื่อน ย้ำความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้100% พร้อมสนับสนุนภาครัฐเต็มที่
TNN ช่อง16
14 พฤศจิกายน 2566 ( 20:45 )
89
แม็คโคร ร่วมประณามการนำเข้าหมูเถื่อน ย้ำความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้100% พร้อมสนับสนุนภาครัฐเต็มที่

แม็คโคร ย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจเคียงคู่ไปกับการส่งเสริมเกษตรกรมาโดยตลอด และไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฏหมาย  และขอประณามการนำเข้าหมูเถื่อนที่ผิดกฏหมาย อันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ 

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการจัดซื้อสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบย้อนกลับได้ ให้กับผู้ผลิตและคู่ค้าทุกรายยึดถือปฏิบัติ พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และยินดีร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบอย่างโปร่งใส

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับ บริษัทเว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี ฟู้ดส์ ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุมเมื่อเร็วๆ นี้ แม็คโคร ขอเรียนชี้แจงว่า ในปัจจุบันทางบริษัทฯ มิได้ซื้อเนื้อหมูจากบริษัทนำเข้าดังกล่าวตั้งแต่กลางปี 2022  เนื่องจากตรวจพบสินค้าไม่ได้คุณภาพ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ยุติการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงในเวลาต่อมาได้เลิกรับซื้อตับหมูเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ใบสั่งซื้อที่ปรากฏตามข่าวนั้น เป็นการสั่งซื้อในอดีต และผู้ขายมีเอกสารประกอบการนำเข้าที่ถูกต้องทั้งหมด ณ ขณะที่บริษัทฯ ทำการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ซึ่งแม็คโครได้ตอกย้ำและตรวจสอบกับคู่ค้าทุกราย เพื่อรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดของเกษตรกรไทยจากปัญหาหมูเถื่อนที่ทำลายเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

 

ทั้งนี้แม็คโครขอยืนยันว่าสินค้าที่จำหน่ายในแม็คโครทุกสาขา มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ และยืนยันว่าบริษัทไม่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฏหมายในทุกรูปแบบ และยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ผิดกฏหมายทุกประการ

 

                                จึงขอเรียนชี้แจงมา ณ ที่นี้                                                                                                                  

         

                                                                                                                                                              ฝ่ายสื่อสารองค์กรแม็คโคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง