รีเซต

"บาเนีย" คว้ารางวัลBest Digital & Innovation ลั่นเดินหน้าพัฒนาระบบสู่ธุรกิจอื่น

"บาเนีย" คว้ารางวัลBest Digital & Innovation ลั่นเดินหน้าพัฒนาระบบสู่ธุรกิจอื่น
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 13:56 )
169
"บาเนีย" คว้ารางวัลBest Digital & Innovation ลั่นเดินหน้าพัฒนาระบบสู่ธุรกิจอื่น

นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บาเนียได้รับรางวัล Best Digital & Innovation ในงาน Excellence Service Award 2020 จากการให้บริการและพัฒนาระบบประเมินอัจฉริยะ (IVS : Intelligence Valuation System ) ช่วยลดต้นทุน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยงานดังกล่าวจัดโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทประเมินภายนอกที่ให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและ Corporate และในงานนี้ ได้มอบรางวัล Best Digital & Innovation ให้แก่บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด จากการร่วมพัฒนาระบบประเมินราคาอัจฉริยะ (IVS :Intelligence Valuation Solution) ซึ่งเป็นระบบประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่นำเทคโนโลยีด้าน AI และ Machine Learning รวมถึงระบบแผนที่ที่เชื่อถือได้มาใช้ในการรวบรวม คัดเลือก เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ข้อมูลให้เบื้องต้นแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดเวลาในการดำเนินงาน ลดการซ้ำซ้อนในการหาข้อมูลและการทำรายงาน จึงสามารถลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินให้กับนักประเมินมากขึ้น ที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และบุคลากรด้วย ตอบโจทย์กลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวในการประเมินอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

 

“เรามองเห็นว่าสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ ต้องมีการประเมินหลักทรัพย์ ในการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย และต้องมีการประเมินทรัพย์ทบทวน (หลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตการให้สินเชื่อ) ทุก 3 ปี ซึ่ง ขั้นตอนในการประเมินต้องใช้บุคลากรภายในและบริษัทประเมินภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก และยัต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน ทำให้ต้นทุนในการดำเนินการประเมินสูง ใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูล และบุคลากรในการดำเนินการจำนวนมาก”นางสาวอัญชนากล่าวและว่าเราเห็นถึง painpoint เหล่านี้ ด้วยความที่เรามีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ( Big Data ) ทั้งข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 2 หมื่นโครงการ ข้อมูลบ้านกว่า 3 ล้านหลังและความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคกว่า 10 ล้านคนที่เข้ามาใช้ระบบ Baania.com พร้อมทีมงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและทีมพัฒนาเทคโนโลยี่ เราจึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ (IVS ) ร่วมกับทีมประเมินธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์โดยมีข้อมูลประกอบการประเมินที่ครบถ้วน ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้นักประเมินค่าทรัพย์สินสามารถประเมินได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีทรัพย์ทบทวนทำให้สามารถลดการทำงานจากการต้องลงพื้นที่

 

นางสาวอัญชนากล่าวว่า ในอนาคตจะพัฒนา IVS ขึ้นไปอีกขั้นให้เป็นระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อช่วยลดต้นทุนทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้วยในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอกย้ำความเป็นบริษัทสตาร์ทอัพระดับ Series B ที่นำ Big Data & Technology มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้าน Property insight, People insight และ Proximity insight เพื่อให้คนหาบ้านมีข้อมูลและตัดสินใจง่ายขึ้น ขณะเดียวกันผู้พัฒนาอสังหาฯ ก็สามารถวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้อย่างถูกทิศทาง พร้อมลดต้นทุนในส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ในวันนี้บาเนียไม่ได้หยุดอยู่เพียงกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่เราครอบคลุมไปถึงกลุ่มธุรกิจอื่นทั้งสถาบันการเงินอย่าง IVS, กลุ่มธุรกิจประกันภัยที่ทำงานร่วมกับทีคิวเอ็ม(TQM), กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มโทรคมนาคมอีกด้วย โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Big Data และเทคโนโลยีของเราจะช่วยให้ประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่ดีขึ้นต่อไป”นางสาวอัญชนากล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง