เดอะมอลล์ 'บางแค-บางกะปิ' เร่งฆ่าเชื้อ-ปิดร้านดัง 3 วัน หลังผู้ติดโควิดเดินทางมาใช้บริการ

เดอะมอลล์ 'บางแค-บางกะปิ' เร่งฆ่าเชื้อ-ปิดร้านดัง 3 วัน หลังผู้ติดโควิดเดินทางมาใช้บริการ
มติชน
23 ธันวาคม 2563 ( 18:55 )
202
เดอะมอลล์ 'บางแค-บางกะปิ' เร่งฆ่าเชื้อ-ปิดร้านดัง 3 วัน หลังผู้ติดโควิดเดินทางมาใช้บริการ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางแค และ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ ได้ออกประกาศว่า

 

“ประกาศ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค

 

ตามที่มีกระแสข่าวออกมาว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เข้ามาใช้บริการที่ เดอะมอลล์ บางแค ณ ร้าน Dtac และ ร้าน I Care นั้น ศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่าได้เข้ามาใช้บริการจริง โดยศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 

1.ศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการปิดให้บริการร้าน Dtac และ ร้าน I Care ชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 พร้อมทำความสะอาด Big Cleaning พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทุกพื้นที่ในร้าน
2.ให้พนักงานภายในร้าน Dtac และ ร้าน I Care ทุกคน หยุดปฏิบัติหน้าที่และเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมส่งพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล และติดตามผลการตรวจอย่างใกล้ชิด
3.ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกจุดสัมผัส พร้อมทำความสะอาด Big Cleaning และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ศูนย์การค้าทั้งหมด นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ที่ศูนย์การค้าฯ ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน

 

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยได้ปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ได้แก่ มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด, มาตรการลดความแออัด, มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส, มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก และมาตรการเฝ้าระวังติดตาม เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้ใช้บริการ จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการของศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด”

 

“ประกาศ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

 

ตามที่มีประกาศสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง Timeline ผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด -19 รายที่ 1 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้บริการที่ เดอะมอลล์ บางกะปิ และรับประทานอาหารที่ร้านยำแซ่บ นั้น ศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่าได้เข้ามาใช้บริการจริง โดยศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1.ศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการปิดให้บริการร้านยำแซ่บ ชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 พร้อมทำความสะอาด Big Cleaning พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทุกพื้นที่ในร้าน
2.ให้พนักงานภายในร้านยำแซ่บ ทุกคน หยุดปฏิบัติหน้าที่และเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา
14 วัน พร้อมส่งพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล และติดตามผลการตรวจอย่างใกล้ชิด
3.ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกจุดสัมผัส พร้อมทำความสะอาด Big Cleaning และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ศูนย์การค้าทั้งหมด นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ที่ศูนย์การค้าฯ ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน

 

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยได้ปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ได้แก่ มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด, มาตรการลดความแออัด, มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส, มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก และมาตรการเฝ้าระวังติดตาม เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้ใช้บริการ จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการของศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง