เปิด 'แอพพ์ฯคิวคิว' จองคัดกรองโควิดล่วงหน้า ลดแออัด ณ จุดตรวจ

เปิด 'แอพพ์ฯคิวคิว' จองคัดกรองโควิดล่วงหน้า ลดแออัด ณ จุดตรวจ
มติชน
23 กรกฎาคม 2564 ( 16:33 )
14
เปิด 'แอพพ์ฯคิวคิว' จองคัดกรองโควิดล่วงหน้า ลดแออัด ณ จุดตรวจ

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ กรมควบคุมโรค ได้เร่งดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา และจำกัดการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งพบผู้ป่วยจำนวนมาก กรมควบคุมโรคได้จัดจุดตรวจโควิด-19 ไว้ 2 จุด คือ ที่สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์ จ.ปทุมธานี และที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน (หัวหมาก) กรุงเทพฯ ซึ่งจะเปิดให้บริการตรวจถึงวันที่ 30 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ตรวจโดยใช้ชุดตรวจเอทีเค หากผลเป็นบวก จะตรวจยืนยันผลด้วยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์ (RT-PCR)

 

 

“ขณะนี้ทั้ง 2 จุดตรวจสามารถบริการตรวจได้วันละ 4,000 คน คือจุดละ 2,000 คน และปรับวิธีลงทะเบียนให้คล่องตัวขึ้น ไม่แออัด ซึ่งกรมควบคุมโรค มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) พัฒนาแอพพ์ฯ QueQ หรือแอพพ์ฯ คิวคิว เป็นระบบลงทะเบียนออนไลน์ ให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงใช้นัดหมายเข้ารับบริการตรวจโควิด-19 ล่วงหน้า 1 วัน โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00- 18.00 น. ในช่วงแรกจะสามารถใช้ระบบการจองดังกล่าวได้ที่สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์ก่อน ส่วนที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน (หัวหมาก) กรุงเทพฯ ประชาชนสามารถเดินทางมารับบัตรคิวด้วยตนเอง เพื่อรับบริการตรวจโควิด -19” นพ.โอภาส กล่าว

 

 

 

นพ.โอภาส กล่าวว่า ประชาชนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ จะได้รับการลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่จะทำการ คัดกรองอาการว่ามีอาการป่วยอยู่ในระดับใด เพื่อจัดการประสานส่งต่อการดูแลอย่างเหมาะสมและไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น เช่น ดูแลรักษาที่บ้าน ชุมชน หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาผู้ป่วยล้นเตียง

 

 

 

ด้าน นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการ สปคม. กล่าวว่า ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพ์ฯ คิวคิว ได้ 3 ช่องทาง ผู้ใช้โทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ ดาวน์โหลดที่กูเกิลเพลย์สโตร์ (google playstore) ผู้ที่ใช้โทรศัพท์ระบบไอโอเอส ดาวน์โหลดที่แอปเปิ้ล สโตร์ (apple store) และสแกนผ่านทางคิวอาร์โค้ด สำหรับขั้นตอนการเข้าลงทะเบียนดังนี้ 1.โหลดแอพพ์ฯ QueQ และเข้าแอพพ์ฯ 2.กดเลือกบริการสาธารณะ 3.เลือกสถานที่เข้ารับบริการตรวจโควิด -19 คือที่ สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์ 4. เลือกวันที่และเวลาตรวจ เป็นอันเสร็จสิ้น จะได้รับคิวตรวจอัตโนมัติ และเมื่อถึงวันเวลานัดหมาย ให้เดินทางไปยังสถานที่ที่ลงทะเบียนไว้ก่อน 15 นาที และแสดงบัตรคิวต่อเจ้าหน้าที่ โดยต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และปากกาส่วนตัวมาด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และป้องกันการติดเชื้อ

 

 

 

ทั้งนี้ วิธีตรวจโควิด-19 จะใช้ชุดตรวจเอทีเค ทราบผลประมาณ 30 นาที กรณีผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ จะให้กลับบ้าน พร้อมใบรายงานผลตรวจ แนะนำวิธีการป้องกันตนเอง กรณีผลเป็นบวก คือพบเชื้อ จะทำการตรวจด้วยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์ แจ้งผลภายใน 1-2 วัน และให้คำแนะนำในการแยกกักตัว เฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง และนำเข้าสู่ระบบการดูแลต่อไป อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเคร่งครัดการป้องกันโควิด- 19 อย่างต่อเนื่อง โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่มีคนแออัด และไม่ร่วมวงรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อให้ได้มากที่สุด หากมีข้อสงสัยเรื่องขั้นตอนการตรวจโควิด -19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สปคม. โทร. 0 2521 0943-5 และสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง