รีเซต

ยลโฉมสารพัด 'สัตว์น้อยใหญ่' ในพิพิธภัณฑ์ควิเบก

ยลโฉมสารพัด 'สัตว์น้อยใหญ่' ในพิพิธภัณฑ์ควิเบก
Xinhua
14 ธันวาคม 2565 ( 15:41 )
29
ยลโฉมสารพัด 'สัตว์น้อยใหญ่' ในพิพิธภัณฑ์ควิเบก

เบกองกูร์, 14 ธ.ค. (ซินหัว) -- ชวนส่องผองสัตว์น้อยใหญ่ เช่น เต่า ซาลาแมนเดอร์ลายจุด สุนัขจิ้งจอก และเต่าฉก รวมทั้งกระโหลกกวางมูส และฟันแมมมอธจำลอง ณ พิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพควิเบก ในเมืองเบกองกูร์ รัฐควิเบกของแคนาดา

 

พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1997 ในเมืองเบกองกูร์ ห่างจากเมืองมอนทรีออลของควิเบก 150 กิโลเมตร โดยการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) ระยะที่ 2 ถูกจัดขึ้นในมอนทรีออล ระหว่างวันที่ 7-19 ธ.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง