สปคม.ลงพื้นที่ “ชุมชนแออัด-คอนโด-บ้านจัดสรร-เรือนจำ” ยืนยันตัวเลขป่วย “โควิด-19” ในไทยน้อยลงจริง

สปคม.ลงพื้นที่ “ชุมชนแออัด-คอนโด-บ้านจัดสรร-เรือนจำ” ยืนยันตัวเลขป่วย “โควิด-19” ในไทยน้อยลงจริง
มติชน
9 พฤษภาคม 2563 ( 15:41 )
170
สปคม.ลงพื้นที่ “ชุมชนแออัด-คอนโด-บ้านจัดสรร-เรือนจำ” ยืนยันตัวเลขป่วย “โควิด-19” ในไทยน้อยลงจริง

สปคม.ลงพื้นที่ “ชุมชนแออัด-คอนโด-บ้านจัดสรร-เรือนจำ” ยืนยันตัวเลขป่วย “โควิด-19” ในไทยน้อยลงจริง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19

นพ.เอนก กล่าวว่า สปคม. มีบทบาทในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด ของโรคที่อยู่ในคนเขตเมือง ขณะนี้ผู้ป่วยรายใหม่เริ่มลดน้อยลง บทบาทหลักคือ 1.การป้องกันเชื้อจากการนำเข้า ด้วยการจัดสถานที่กักกันที่รัฐบาลจัดไว้ (state quarantine) และ สถานที่กักกันในพื้นที่ (local quarantine) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการป้องกันการระบาดใหม่ในประเทศ เป็นระลอกที่สอง

2.การเตรียมการค้นหาผู้ป่วยในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน สร้างความมั่นใจให้กับภาครัฐในการกำหนดนโยบายในการป้องกันควบคุมโรค จึงมีมาตรการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (active case finding) ที่ภาคครัฐบาลเข้าไม่ถึง ได้แก่ ชุมชุมแออัด หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และ เรือนจำ ในส่วนของชุมชนแออัด คือ ชุมชนคลองเตย มีประชากรประมาณ 120,000 คน เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลเข้าถึงยากที่สุดเนื่องจากมีปัญหาความขัดแย้งหลายส่วน ดำเนินการไปใน 16 ชุมชน รวมประชาชน 9,500 ราย พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค 275 ราย โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ผลการตรวจโควิด-19 ในคนกลุ่มนี้ปรากฏว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อ

“ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่สำคัญ ว่าสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ชุมชนแออัด อยู่ในวงจำกัดหรือสามารถควบคุมได้ และไม่พบหลักฐานการติดเชื้อในผู้ป่วยรายใหม่ภายในพื้นที่ จึงสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยใหม่ในประเทศไทยที่ลดลง นอกจากนี้ยังได้ติดตามกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งไม่มีกลไกของภาครัฐเข้าไปควบคุม เนื่องจากดูแลโดยนิติบุคคลและไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.) โดยตามเข้าไปใน 3 หมู่บ้านจัดสรร พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคกว่า 300 ราย และไม่พบผู้ติดเชื้อ การลงพื้นที่ในคอนโดมิเนียม และเรือนจำ 2 แห่ง โดยทั้งหมดนี้ใช้รถทดลองพระราชทานในการเข้าพื้นที่ค้นหาผู้ป่วย ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน จึงยืนยันได้ว่าสถานการณ์ขนาดนี้เชื้อโรคโควิด-19 ลดลงจริง ” นพ.เอนก กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง