โคราชผวา คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี คนงานเคลื่อนย้ายมา อ.ปากช่อง ติดเชื้อ 2 ราย

โคราชผวา คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี คนงานเคลื่อนย้ายมา อ.ปากช่อง ติดเชื้อ 2 ราย
มติชน
1 มิถุนายน 2564 ( 11:11 )
15
โคราชผวา คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี คนงานเคลื่อนย้ายมา อ.ปากช่อง ติดเชื้อ 2 ราย

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 96/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

 

 

พญ.อารีย์ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 2 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.ปากช่อง รวมยอดสะสม 941 ราย เสียชีวิต 11 ราย รักษาหาย 780 ราย และยังรักษาอยู่ 150 ราย

 

 

ทั้งนี้ผู้ป่วยลำดับที่ 940 หญิงอายุ 23 ปี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง และลำดับที่ 941 หญิง อายุ 23 ปี ต.จันทึก อ.ปากช่อง ทั้ง 2 ราย เป็นลูกจ้างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ แก่งคอย สระบุรี ภายหลังพบคลัสเตอร์ติดเชื้อภายในโรงงานดังกล่าวจำนวนมากส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากรและส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม

 

 

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงอย่างเคร่งครัด โดยประกาศคำสั่งกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่เสี่ยงสูงต้องมารายงานตัวกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่พักอาศัยภายใน 12 ชั่วโมง หากละเมิดไม่ปฏิบัติตามถือเป็นพฤติการณ์ฝ่าฝืนมาตรา 49 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) โรคติดต่อ พ.ศ 2558 อัตราโทษระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ได้ให้ความร่วมมือจึงสามารถตรวจคัดกรองก่อนจะเกิดการแพร่เชื้อในวงกว้าง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง