สปน. เผยช่วยแพทย์-จนท. ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่โควิดแล้ว 152 ราย 5.6 ล้าน

สปน. เผยช่วยแพทย์-จนท. ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่โควิดแล้ว 152 ราย 5.6 ล้าน
มติชน
31 กรกฎาคม 2564 ( 15:00 )
9
สปน. เผยช่วยแพทย์-จนท. ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่โควิดแล้ว 152 ราย 5.6 ล้าน

สปน. เผย ยอดช่วยแพทย์-จนท.ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่โควิด รวม 152 รายเป็นเงิน 5.6 ล้านบาท

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโควิด-19 ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด -19 รวมทั้งสิ้น 26 รายเป็นเงิน 1,135,000 บาทดังนี้

 

 

 

1. บุคลากรทางการแพทย์จำนวน 11 ราย เสียชีวิตติดเชื้อโควิด -19 จากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 2 ราย รายละ 150,000 บาทเป็นเงิน 300,000 บาทเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ต่อมาเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 1 รายเป็นเงิน 100,000 บาทเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดนครราชสีมา และเจ็บป่วยติดเชื้อโควิด -19 จากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 8 ราย รายละ 30,000 บาทเป็นเงิน 240,000 บาท

 

 

2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนอสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่บริการประชาชนด้านหน้าจำนวน 15 ราย ได้แก่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 6 ราย รายละ 50,000 บาทเป็นเงิน 300,000 บาท บาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 3 ราย รายละ 20,000 บาทเป็นเงิน 60,000 บาท เจ็บป่วยติดเชื้อโควิด -19 จากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 3 ราย รายละ 30,000 บาทเป็นเงิน 90,000 บาท บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 3 ราย รายละ 15,000 บาทเป็นเงิน 45,000 บาท

 

 

นายธีรภัทร กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่จากบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ทั้งสิ้นรวม 152 รายเป็นเงิน 5,665,000 บาทและสนับสนุนถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของกรุงเทพมหานครโดยใช้เงินบริจาคจากบัญชีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19

 

 

นายธีรภัทร กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบทำให้เสียชีวิตและเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด -19 โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการช่วยเหลือบุคลากรด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าว

 

 

โอกาสนี้หากท่านต้องการส่งกำลังใจและมีความประสงค์สนับสนุนการช่วยเหลือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดถุงยังชีพและสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 เพิ่มเติมในระยะต่อไปจึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทำเนียบรัฐบาลเลขที่บัญชี 067-0-06895-0 ชื่อบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 022834318-24

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง