การเคหะฯ เปิด 4 มาตรการช่วยคนเดือดร้อนโควิด-19 เพิ่มช่องทางจองบ้านออนไลน์

การเคหะฯ เปิด 4 มาตรการช่วยคนเดือดร้อนโควิด-19 เพิ่มช่องทางจองบ้านออนไลน์
มติชน
17 เมษายน 2563 ( 12:01 )
78
การเคหะฯ เปิด 4 มาตรการช่วยคนเดือดร้อนโควิด-19 เพิ่มช่องทางจองบ้านออนไลน์

 

ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ชี้ 4 มาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 เริ่มแล้ว เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์สิ้นสุด 15 พ.ค.นี้เท่านั้น พร้อมเปิดบริการจองบ้านออนไลน์ ด้วยขั้นตอนง่ายและสะดวกทุกโครงการทั่วประเทศ

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ได้ส่งผลทำให้เกิด ผลกระทบในทุกภาคส่วนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ การเคหะแห่งชาติได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะที่เป็นลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีความห่วงใยประชาชนทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง   

 

ดังนั้นการเคหะแห่งชาติจึงได้ออกประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่า/เช่าซื้อเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ออกประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน 4 มาตรการหลัก รวมระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1เม.ย.-30 มิ.ย.2563

 

มาตรการแรก ได้แก่ การพักชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสัญญาเช่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน  ที่ดินแปลงโล่ง โดยสัญญาเช่าซื้อจะถูกขยายเวลาออกไป 3 เดือน มาตรการที่ 2 พักชำระเงินมัดจำ  เงินจอง (เงินดาวน์) 3 เดือน สำหรับลูกค้าสัญญาจะซื้อจะขาย  สัญญาจอง โดยสัญญาจะถูกขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน มาตรการที่ 3 ปลอดค่าเช่า 3 เดือน สำหรับลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน  ที่ดิน แผงตลาดร้านค้ารายย่อยที่ทำสัญญาโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ และผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาอาคาร และมาตรการที่ 4 ลดค่าเช่า 50% 3 เดือน ให้กับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับการเคหะแห่งชาติ โดยกำหนดให้ผู้เช่ารายใหญ่ต้องลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อยไม่น้อยกว่าที่การเคหะแห่งชาติกำหนด”

 

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  กล่าวต่อไปว่า สำหรับคุณสมบัติของลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว / ถูกสั่งพักงาน / ถูกเลิกจ้าง / รายได้ลดลง เป็นต้น โดยจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ทำสัญญาเช่าซื้อ / สัญญาเช่า / สัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาจองกับการเคหะแห่งชาติ หรือทำสัญญาเช่ากับผู้รับเหมาก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 และไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ (รวมพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐหรือผู้รับบำนาญจากราชการ

 

โดยวิธีการขอรับสิทธิ์ในครั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้ให้มีการลงทะเบียนผ่าน Line : @nha.thailand หรือเว็บไซต์ https://covid.nha.co.th/ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลที่มีมาตรการเยียวยาประชาชน เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่ทั้งนี้หากการเคหะแห่งชาติตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การเคหะแห่งชาติจะระงับการได้สิทธิ์ตามมาตรการทันที และจะเรียกเก็บเงินค่าเช่าซื้อที่ได้รับการพักหนี้หรือค่าเช่าที่ได้รับการปลอดหนี้ไว้แล้วทันที

 

“ พร้อมกันนี้ทางการเคหะแห่งชาติยังได้เพิ่มช่องทางให้บริการออนไลน์เพื่อจองบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการต่างๆทั่วประเทศ ผ่านทางเว๊ปไซต์ https://house.nha.co.th จากนั้นเลือกหาโครงการที่สนใจ  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และยืนยันการจอง จากนั้นพิมพ์เอกสารการจอง ใช้แสดงเอกสารบาร์โค้ดจากหน้าจอสมาร์ทโฟน หรือบัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นชำระค่าจองบ้าน โดยสามารถชำระค่าจองบ้านตามระยะเวลาที่กำหนดได้ที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ สำนักงานเคหะนครหวง หรือสำนักงานการเคหะจังหวัด หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ”ดร.ธัชพล กล่าวในที่สุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง