รีเซต

แห่ช็อป “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” แหล่งเช็คอินแห่งใหม่เมืองสองแคว

แห่ช็อป “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” แหล่งเช็คอินแห่งใหม่เมืองสองแคว
มติชน
20 พฤศจิกายน 2565 ( 21:42 )
64
แห่ช็อป “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” แหล่งเช็คอินแห่งใหม่เมืองสองแคว

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณ ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง ม่า หรือ บริเวณตลาดใต้ นายภูสิต นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมเปิดงาน “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” โดยทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ร่วมกับภาคเอกชนทั้ง สมาคมจีน สมาคมฮากกา พิษณุโลก สมาคมไหหลำภาคเหนือแห่งประเทศไทย มูลนิธิบุญเทพกุศลสงเคราะห์ ผู้ประกอบการตลาดใต้ และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร จัดงานนี้ขึ้น

 

เพื่อการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการพื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมทั้งเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ก่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่ทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังทำให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” ขึ้น ซึ่งเป็นการนำวัฒนธรรมหลากหลายในพื้นที่ทั้งด้านอาหาร เสื้อผ้า และของใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ วัฒนธรรมไทย-จีน มุสลิม และคริสเตียน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมของคนเมืองพิษณุโลก

 

โดย “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” จะเปิดทุกเย็นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง เวลา 22.00 น. ภายในงานมีการจำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายในตลาดเช้าก็นำของมาจำหน่ายช่วงเย็นด้วย มีการแสดงของนักเรียน กลุ่มเยาวชนต่าง ๆ ที่จะหมุนเวียนมาสร้างสีสันให้กับตลาดวัฒนธรรม เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ ของเมืองพิษณุโลก และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพิษณุโลกอีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง