รีเซต

ศธ.ออกประกาศให้สถานศึกษารัฐ-เอกชน ทั้งใน-นอกระบบ เปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค.

ศธ.ออกประกาศให้สถานศึกษารัฐ-เอกชน ทั้งใน-นอกระบบ เปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค.
มติชน
10 เมษายน 2563 ( 14:11 )
39
ศธ.ออกประกาศให้สถานศึกษารัฐ-เอกชน ทั้งใน-นอกระบบ เปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค.

ศธ.ออกประกาศให้สถานศึกษาทั้งรัฐ-เอกชน ทั้งใน-นอกระบบ เปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค. จัดการเรียน-การสอนให้คล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่ 10 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ .ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. กล่าวว่าทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการเรื่องการเปิดการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ ซึ่งมีกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนไม่ตรงกับโรงเรียนในระบบให้พิจารณาเปิดเรียนได้ตามความเหมาะสม พูดง่ายๆคือเลื่อนออกไป เนื่องจากหากเด็กไปอยู่รวมกัน มีโอกาสติดเชื้อได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง